Fahri Trafik Müfettişleri Önerilerini EGM'ye Sundu

Halis Kahraman

Merkezi İstanbul'da bulunan Fahri Trafik Müfettişleri (FTM) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Sami Güleçyüz, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Hizmetleri Daire Başkanı Muhittin Ayhan'a ziyarette bulundu.

Bu ziyarette Başkan Güleçyüz, Fahri Trafik Müfettişliği uygulaması ve Genel Trafik Kuralları ile ilgili önerilerini bir dosya halinde, EGM Trafik Başkanı Muhittin Ayhan'a sundu..

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Güleçyüz, Türkiye genelinde sayıları 34 bini aşkın, İstanbul'da ise yaklaşık 5 bin fahri müfettişin hiçbir karşılık beklemeksizin trafik güvenliğinin sağlanması için Genel Kolluk görevlilerinin (Polis-Jandarma ) bulunmadığı yerlerde trafik denetimi yaptığını dile getirdi.

Başkan Güleçyüz'ün Trafik Başkanı Muhittin Ayhan'a takdim ettiği trafik güvenliğine ilişkin önerilerin yer aldığı dosya içeriğinde şu ifadeler yer aldı : 

1) Fahri Trafik Müfettişlerinin, tespit ettikleri trafik ihlali ile ilgili fotoğraf çekmeleri kendi güvenlikleri için kanunen özellikle yasaklanmıştır. Aksini ispat külfeti sürücüye düşmektedir. Ancak buna rağmen, sürücülerin itirazı halinde bu konudan habersiz bir çok sulh ceza mahkemesi belgelenmediği gerekçesiyle cezanın iptali yoluna gitmektedir. Oysa ki, hukuksal uyuşmazlıkların en üst mevkii olan Anayasa Mahkemesi'nin 2013/43 Esas, 168 Karar sayılı kararı ile de; FTM'lerin fotoğraf çekme zorunluluğu olmadığına hükmedilmiştir. Bu konunun mahkemeler nezdinde aydınlatılması için yanlış mahkeme kararları hakkında Adalet Bakanlığı kanalıyla kanun yararına bozma yoluna gidilmelidir.

2) Son günlerde medya FTM'lerin üzerine çok gelmekte, FTM'ler maalesef yalnız bırakılmaktadır. FTM uygulaması yeterince tanıtılmadığı için toplum nezdinde kötü algılanmaktadır. Caydırıcılık için FTM'lerin varlığı mutlaka Kamu Spotu ile kamuoyuna duyurulmalıdır.

3) Trafik ihlal tutanağı yetkisi trafik görevlisi dışında Emniyetin diğer birimlerinde çalışan
bir çok kişiye de verilmiş olup, onların tutanağı da Trafik denetleme şubesi FTM bürosunca cezaya dönüştürülerek ilgiliye gönderilmektedir. Ancak, zarfın üstünde FTM büro yazdığı için onların da hatalı yazdıkları tutanaklar yine FTM'lere mal edilmektedir. Bunun önüne geçmek için emniyet mensuplarının tutanakları için trafik şube müdürlüğünde ayrı bir büro oluşturulmalı ya da tutanağı kim tutarsa tutsun tebligat zarfının üzerinde "FTM Büro Amirliği " ibaresi yerine sadece " Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü" yazması yeterli olacaktır.

4) FTM'lerin görevini kötüye kullandığının tespit edilmesi halinde derhal müfettişin görevine son verilmesi için FTM bürolarının yetki konusunda kapsamı genişletilmelidir.

5) FTM uygulamasında markası tespit edilemeyen araçlar için plaka girildiği anda aracın markası ve renginin otomatik olarak görülmesi sağlanırsa, buna göre kontrol edilerek yanlışlığın önüne geçilebilir.

6) FTM'lerin tespit tutanaklarının cezaya dönüştürülmesi halinde ilgili FTM'ye mesaj halinde geri dönüş bildirimi yapılması müfettişlerin motivasyonunu artıracaktır.

7) Gerek FTM'lerin tespit tutanağı ceza tutanağına dönüştükten sonra gerekse trafik polisinin kestiği cezalar online olarak anında araç sahibine SMS mesaj olarak bildirilmelidir.

8) FTM’lerin kamuoyunda çok şikayet konusu olan çakarlı araçlara da tespit tutanağı düzenlemesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Bu ihlal için FTM'lere yetki verilmelidir.

9) Karayolları Trafik Kanunundaki 61. Maddedeki cezalar suçların ağırlığına göre ayrıştırılmalıdır. Buna göre, Kaldırıma park ve Duraklara parkı düzenleyen 61/e-n-o gibi maddelerin cezaları ağırlaştırılmalıdır. Ayrıca 2. sıraya parkeden araçlara normal parkın 4 katı cezaya hükmedilmelidir. Bu konuda EGM’nin önerisiyle yasal düzenlemeye gidilmelidir.

Ben de, bu derneğin hem yönetim kurulu üyesi hem de Basın Sözcüsü kimliğimle, dernek Başkanı Sami Güleçyüz'ün maddeler halinde sıraladığı önerilerinin  Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Trafik Hizmetleri Daire Başkanı Muhittin Ayhan tarafından değerlendirilerek gereğinin yapılması için gerekli çalışmaları başlatacağına yürekten inanıyorum.. 

25-02-202 /HALİS KAHRAMAN