Trafik Müfettişi Adaylarına Başvuru Kolaylığı

Trafik denetiminde sivil insiyatif olarak görev almak isteyen Fahri Trafik Müfettişi (FTM) adaylarına müjde..

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yönetmelik değişikliği uyarınca artık Fahri Trafik Müfettişi olmak kolaylaştı..

İçişleri Bakanlığımız dijital dönüşüm ve bürokrasinin azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında vatandaşlarımıza daha etkin, daha verimli ve daha hızlı hizmet sunabilmek için yalınlaştırma ve bilişim entegrasyonları gerçekleştirmektedir. 

Bu kapsamda; Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair yönetmelik 31 Ekim 2019 tarihli ve 30934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, yönetmeliğin ekinde yer alan Fahri Trafik Müfettişliği Müracaat Formu (Ek-4)’nun elektronik ortamda doldurulmasına imkan sağlanmıştır.

Bahse konu müracaat formu " www.trafik.gov.tr"  adresinde “Fahri Trafik Müfettişliği” başlığı altında yayımlanmıştır.

Fahri Trafik Müfettişliğine müracaat etmek isteyen vatandaşlarımız için ilgili form bu adres de sunulmuştur. 

Fahri Trafik Müfettişliği uygulaması 1997 yılında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na eklenen bir madde ile hayata geçti. Gönüllülük esasına göre işleyen bu sistemde müfettişler herhangi bir ödeme almıyor, hatalı gördükleri sürücülere ceza yazarak trafiğin düzenlenmesine destek oluyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ; Türkiye genelinde 36 bini aşkın fahri trafik müfettişi bulunuyor. İstanbul’da ise bu rakam 4 bin 500 civarında.

Toplumun her kesiminden fahri trafik müfettişi var. Akademisyen, gazeteci, hukukçu, doktor hakim,savcı,asker, polis, öğretmen, hemşire ve iş insanları her gün trafikte kural ihlali yapan hatalı buldukları sürücüleri tespit ederek, elektronik ortamda tutanak  tanzim ederek Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bildiriyor. Bu tutanaklar tek tek kontrol ediliyor, hata yoksa görevli polisler tarafından trafik cezasına çevriliyor. Ceza tutanağı araç sahibinin adresine gönderilerek tebliğ ediliyor. 

Üstelik fahri trafik müfettişliği yapan ünlü isimlerin sayısı da az değil. Aziz Yıldırım, Müjdat Gezen, Mehmet Ali Erbil, Fatih Altaylı, Hıncal Uluç, Erman Toroğlu ve Metin Akpınar bu isimlerden sadece bazıları.

Trafik Kanunu’na göre bir şehirdeki fahri trafik müfettişi sayısı belirlenirken o ildeki araç sayısının binde 2’si baz alınıyor. İstanbul’da 4 milyon 500 bin araç olduğuna göre, müfettiş sayısı 9 bin müfettiş olmalı. Yani megakent İstanbul'da fahri müfettiş sayısında açık var.

Geçtiğimiz yıl en son Ekim ve Kasım aylarında Türkiye genelinde ihtiyaç duyulan illerde Fahri Trafik Müfetişi alımı yapıldı. O tarihten sonra yapılmadı. Koronavirüs sebebiyle belli bir süre ara verildi.

Önümüzdeki yıldan itibaren tekrardan alınacağını umuyorum. Müfettiş olmak isteyenler şartlara uymaları halinde bulundukları ilin Valiliğine yazılı bir dilekçeye istenilen belgeler ile müracaat edebilirler. Müfettiş adayları isterlerse,  " www.trafik.gov.tr"  adresinde “Fahri Trafik Müfettişliği” başlığı altında yer alan müracaat Formu'nu (Ek-4) elektronik ortamda doldurarak, artık Emniyet trafik birimlerine gitmeden müracaat yapabilecekler.

Müfettiş olabilmek için aranılar şartlar ise, en az 40 yaşında olmak, yine en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak, en az 10 yıllık ehliyet sahibi olmak ve  son 5 yıl içerisinde asli kusurlu bir trafik kazasına karışmamış olmak..

Fahri Trafik Müfettişleri sürücülerin trafikte yaptığı kural ihlallerine, denetleme ile yükümlü birimlere bildirmektedir. Fahri trafik müfettişleri ceza yazabilmekte olup, bu husus Anayasa Mahkemesinin 2013/43 Esas Nolu kararıyla tescillenmiştir.

Fahri trafik müfettişleri bu işi gönüllü olarak yapar ve ücret almaz.

Fahri trafik müfettişi araç durduramaz ve evrak kontrolü yapamaz. Kötü niyetli bildirimde bulunan fahri trafik müfettişler, durumun tespiti halinde 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası alabilmektedir.

2019 yılında düzenleme gereğince, bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevleri Emniyet Genel Müdürünün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile sonlandırılabilir.

Ben de merkezi İstanbul'da bulunan Fahri Trafik Müfettişleri (FTM) Derneği'nin hem yönetim kurulu üyesi hem de Basın Sözcüsü kimliklerimle, ikamet ettikleri illerde trafik düzenine katkıda bulunmak isteyen müfettiş adaylarına çağrı da bulunuyorum..

Gelin sizler de Fahri Trafik Müfettişi olun..Vatandaşlarımızı ve sürücüleri trafik kurallarına mutlaka uymaları için uyarı da bulunalım..Trafik polislerine yardımcı olmak amacıyla, trafiği polislerin bulunmadığı noktalar da sıkı denetlemeler yapalım..Artık trafik kazalarında can kayıpları yaşanmasın.. 

HALİS KAHRAMAN /08-08-2020/https://www.turkiyehaberajansi.com/yazarlar/halis-kahraman/trafik-mufettisi-adaylarina-basvuru-kolayligi/1528/