Doğruların Yanında Olmanın Bedeli..

DOĞRULARIN YANINDA OLMANIN BEDELİ, BU KADAR MI AĞIR?
 Yaşamımıza o kadar sirayet etmiş ki yanlışlar.Dokunsan gürültü kopuyor.

Genel kabul görür doğrular dan konuşmak,yazmak,fikir beyan etmek tam anlamıyla cüzzamlı muamelesi görmeye yetiyor.Yok yok bu sirayet öyle içselleşmişki dışına çıktın mı hastalıklısındır.Bir bakarsın bu duruş günün devrilip başka bir güne evrilmesiyle sana verilen selamları merhabaları eksiltmiş. Tabi değer yitimlerinin ne önemi var o selamı ve merhabayı yaşatmak için doğru lardan sahte samimi olmayan yanlışlara verilip kabul göstermek görmezden gelsen ne olur?

 Hatta yaşamın işleyişini tüm insanlık üzerinde belirleme yeteneğine sahip meta gücünüde elinde bulunduranlar bir bakmışınız teslim aldıkları tebalarına cenazelerde taziye alanlarında kimlerin yanında duracağının korkusunu salmış. Abartmazsak çıkarını ona gelecek sıkıntıyı absörte etmek zorunda bırakmış.Gerçi böyle güdülenlerede ne denir ki.Kahraman edasıyla başkalarının sahibini arayan hakiki sahipli yüksek maraba madrabazlar.Bunla biter mi doğruların yanında yer almanın dayanılmaz karşılık bulan sonuçları. Ekmeğin aşın en yüce değer olduğunu bağırıp sloganlaştıranlar bu yüce etki alanıyla insanların sosyo kültürel hayatının girift dağarcıklarınada girecek hassizlikle ekmeği aşı insan ilişkileriyle zorlarlar.Gidişatı mevcut herkesin şikayet ettiği işleyişi hakim kılıp devam ettirmek için.Çünkü bu cürümüşlük ve işleyiş onların kodları çözülmüş uzmanlık alanıdır. Tüm kurgular sosyal, ekonomik,siyasi yönetsel alanlar bu kaygılar la dizayn edilmeye çalışılır.Burda ana fikir insan ve onun yaşadığı çevre ile ilgili ekonomik,iktisadi,çevresel,sosyo kültürel hayata katacaklarıyla ilgili çözümler önermeleri üretim planlamaktır.Ama ne mümkün insan (ana fikir)kavramı ortadan kalkmış çıkar ilişkilerinde hassasiyetlerden yüklenerek kendine bir yol açmak hırsı bir doğru düzlemine oturmuştur.Uzun hikaye yaz yaz bitmez.   

 Bizde ana fikir şu bedeli ne olursa olsun tanıdıklarımızın incinmesi, alınması,doğruları savunmanın yalnızlaştırılması,tefçilerin garip tepkimeleri, baskı grupları yaratıp gerçeklerin üzerinin küllenmeye çalışılması konusunda yüreklilikle doğru bildiklerimi söylemeye yazmaya dile getirmeye devam edeceğiz.Kamu yararını savunacağız.Yanlış işleyenler konusunda bir dost sorumlu bir birey olarak bilgi paylaşımı ve önerme uyarma görevimizi yerine getireceğiz.Bundan alınma gocunma yok.Biz dostu hatalarımızda bizi uyaranlar olarak tanıyan bir öğretilen geldik.Bizi biz eden değerlerden ödün vermemekte temel ödevimiz.
 Çok şey istemiyoruz kılavuzu karga hikayesinde burundan gülle dikenin hikayesine ebrilinde batan batsın sebep niyet mutlu etsin. Kim demiş gül yaşar dikenin himayesinde
Dikenin itibarı gül himayesinde...

06-01-2022/AYDIN AKBAL