Altılı Masa, Millet İttifakı ve Seçim

ALTILI MASA MİLLET İTTİFAKI  ve SEÇİM

Türkiye seçim sath-ı maili sonunda 14 Mayıs 2023 tarihi olarak netleşti.

Uzunca bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi, tarihsel misyonuna uygun bir şekilde ,Kurtuluş Savaşında nasıl kurtarıcı ve kurucu Atatürk İle birleştirici işlevini yerine getirdi ise bugün de aynısını yapıyor ve bu doğrultuda büyük ve özverili bir çalışma yürütüyor.

Nitekim bu bütünleştirici işlev, Cumhuriyet’imizin 100. Yılında demokrasi, hukuk ve adalet ile çağdaşlaşma yolunda yürümesini sağlayacaktır. Ancak bizi SARSILMAZ bir şekilde ,bir arada tutan "Altı İlke" konusunda masanın bazı aktörlerinin maksatlı yada maksatsız savrulmalara meydan vermesine  ve rotadan sapmalara karşı da masanın bazı aktörlerini bazı hatırlatmalar  yapmak da gerekli hale geldi .

Cumhuriyetin  esaslı çimentosu Altıoktur. Yaşanan süreçte Türkiye ‘de 20 Yıllık baskıcı,gerici dindar-kindar,kamplaştırıcı,kendi zengin oligarşik yapısını oluşturan ,Cumhuriyetin temel kuruluş felsefesinden  ,çağdaşlaşma hedefinden sapan  bir AKP İktidarı var. Bunun karşısında ,Halkımız ana gövdesini CHP ve İYİ partinin oluşturduğu ,diğer SP, DEVA, GELECEK ve DP’nin de hatta Demokrasi,Yargı bağımsızlığı ,Adalet,Hukuk Devleti ,Yasama ,Yürütme ve Yargı organları arasında denge ve denetimin olduğu bir sistem için çalışan bu anlayışı benimseyen siyasi anlayışları da kapsaması beklenen “ MİLLET ittifakından “umutla bekledikleri var.

Halkımız yakıcı bir şekilde yaşadığı geçim sıkıntısı ,pahalılık ,işsizlik karşısında desteklemeye hazır olduğu AKP ve MHP karşıtı sadece “yeter artık söz MİLLETİN" diyeceği doğru ve güvenilir bir yol ,İKTİDAR arıyor. Halkçı,anti-emperyalist,üniter devlet ,laik ve -demokratik ,özgürlükçü çoğulcu ulusal çıkarlarımızı üstün tutan  demokratik ,sosyal hukuk  devletini hayata geçiren ,ayrılıkçı Terör tehditleri ve Emperyalist saldırılar karşısında milli çizgide duran  ,halkı yoksulluk ve umutsuzluktan kurtaracak bir iktidar umudu bekliyor sadece.

MİLLET ittifakından beklenen bu. Ancak bu ittifakın  halkın umudu olması beklenirken, Ali Babacan çıkıyor Anayasanın ilk dört maddesini tartışmaya açıyor ,diğeri özerklik ,federal yapıları anımsatan çelişkili ,çeşitli,bütünlükten uzak,kuruluş ayarlarımızı sarsacak,Türk Bayrağı ve kadim Türk kavramına tahammülsüz ,Tabiri caizse milletimizi Al birini vur ötekine dedirten bir noktada seçeneksiz BIRAKMA duygusuna savuruyor.

Sayın Babacan’a sormak isteriz Anayasanın ilk üç maddesinin hangi fıkrası Türkiye Cumhuriyetinin demokratik gelişmesinin önünde engel teşkil ediyor? Emperyalizmin pençesinden ülkeyi kurtararak islam ülkeleri arasında ilk ve tek Laik Demokratik Cumhuriyeti kuranların koydukları o ,ALTI ilke sayesinde 100 yıldır dimdik ayaktadır. İtalya'da ,Almanya’da faşist rejimler,Sovyetler’de komünist rejimler çökmüş Ama ALTIOK ‘a dayanan CUMHURİYET çağdaşlığa onurla yürümeye devam ediyor. Emperyalizmin oyunları böl -parçala yönet siyaseti ile daha yakın tarihte sadece Yugoslavya’dan altı devlet ortaya çıkmıştır. İnsanlarımızda gelecek kaygısı yaratan,çok hukuklu,çok dinli,çok dilli bir yapıyı kurmaya yelken açan Osmanlı’nın çoklu yapısına öykünen ,Cumhuriyetin kurucu değerleri reddeden bir yapıyı anımsatacak söylemler ,20 Yıllık OTOKRATİK ve baskıcı iktidardan kurtulmak isteyen insanlarımızda umutsuzluk ve güvensizlik yaratmaktadır.

Üniter Cumhuriyeti  Anayasamızın ilk üç maddesini ,Türklük ve bayrak kavramlarını bile tartışmaya açan bir anlayışınız karşısında  kafalar karışıyor ve hatta bunların mevcut  iktidarın değirmenine su taşıyor? Üstelik yanlış dış politikaların sonucunda milyonlarca Suriyeli Sığınmacı’nın  ülkemize yükünün ,özelleştirme adı altında yapılan kamu kaynaklarının yandaşlara peşkeş çekildiği bir yığın sorunun sorumlusu olarak sizler  en ufak bir özeleştiri bile yapmadan.

Hadi CHP seçmeni bütün bunlara Tek Adam'dan kurtulmak ve demokratik rejim için eyvallah diyecek. Ama nereye kadar ve neden ?

CHP’nin birleştirici ,bütünleştirici çabalarını  ve eksenini çok iyi anlamak gerekir.T ürkiye CHP’nin anti-emperyalist kurtuluş ve Milli Kuruluş değerlerini ,Devrimleri sayesinde Türkiye bugünlere gelebilmiştir. Siyasal Yapımızı ayrılıkçı  terör ,cemaat -tarikatlar İle çok hukuklu ,Osmanlı sevdalısı kimliksiz ,ulussuz yapıya dönüşmesi karşısında bu değerlerinizi koruyacak yegane yapı CHP ‘nin 100 yıl önce ortaya koyduğu kurucu ilkelerdir.

Millet İttifakının Türkiye’nin çimentosu olan Kurtuluş ve Kuruluşun Partisi ,Osmanlı’nın Saltanat ve Hilafet rejimini yıkarak kulluk sisteminden Özgür bireyi,cariyeden çağdaş kadını,AŞİRET ve feodal yapıdan birey özgürlüğünü bu ilkelere sahip CHP’nin ilkeleri yaratmıştır. Bu  MİLLİ ,devrimci ve laik miras toplumumuzun daha demokratik ve özgürlükçü ,eşitlikçi,halkçı olarak gelişmesi için engel değil ancak TEMEL teşkil eder. Altılı Masanın bazı siyasal aktörlerinin Cumhuriyet,Türklük ve Bayrak ,Anayasa İlk Dört maddesi konusunda çok açık taraf ve tutum almak zorunda olduğunu düşünüyorum .Aksi halde “8 kez atı alanın Üsküdar’ı geçtiği durumu 9. Kez yaşamak makus talihimiz olacaktır.

Bugün bu Altılı MASA’nın bu aktörlerinin kamuoyunda kaygı ve kuşku yaratacak söylemleri terkederek halkın gerçek sorunlarına odaklanmaları gerekmektedir.CHP’nin Birleştirici ,bütünleştirici çabalarının yönünün ,eksenin kırmızı çizgilerinin olduğunun da güçlü bir şekilde hatırlatmak isteriz.Son kez hatırlamak gerekli  ki “Kuvayi Milliyecilik  olmadan anti-emperyalist, Anti-emperyalist ve Laiklik olmadan da demokrasi olamaz .Çok hukuklu yapıyı  savunarak,üniter yapıyı dağıtır ,ancak emperyalizmin maşası olursun.Bizim derdimiz özgürlükçü,halkçı laik v eksiksiz bir demokrasi ,hukuk devleti ,yargı bağımsızlığı ,yasama yürütme ,Yargının dengesi ,denetimi ,ülkede etnik ve inanç ayrımı gözetmeksizin barış içinde eşit biçimde birarada,sosyal adaletin olduğu çağdaş insan hak ve özgürlüklerini koruyan herkesin işi aşı ve ekmeği olduğu ,üretenin hakkını aldığı ,çalışan emekçinin insanca yaşadığı gençlerin geleceğe umutla baktığı bir DÜZEN istiyor toplumumuz.Geminin rotasını doğru koymalıyız ki aynı yöne gidelim.Rota belli Özgürlükçü ,çoğulcu demokrasi Çağdaş Türkiye CUMHURİYETİ

.22.01.2023 Av.Namık Havutça 24&26. Dnm CHP Balıkesir Milletvekili