İsrail,Filistin ve Hamas

İSRAİL, FİLİSTİN ve HAMAS Öncelikle çok net bir şekilde ifade edelim ki İsrail’in Filistinde uyguladığı savaş değil vahşi ve acımasız bir katliamdır.

Hem de bütün uygar dünyanın gözü önünde.HAMAS Batılı ülkelere göre terör örgütü  ,bizim gibi bazı Ülkeler ise sadece İslami saikler nedeniyle bir mücadele örgütü olarak tanımlanmaktadır. HAMAS ‘ın hunharca saldırısı sonrası başlayan ve İsrail’in Filistin halkına vahşice saldırıları ile devam eden bu meselede bizim durmamız gereken yer neresi olmalıdır?

Bu meseleye partiler üstü Milli bir mesele olarak bakmak zorunludur. Türkiye bu meseleye “Yurtta barış ,dünyada barış “Uluslararası Barış ve İnsan Hakları bağlamında bakmalıdır. Milli önceliğimiz Türkiye Devletinin uluslararası menfaatleri ,halkımızın güvenliği ,huzur ve refahıdır .Belirtmeliyiz ki Türkiye Bu kirli savaşın tarafı asla olamaz, Türkiye ‘deki bazı çevreler din eksenli saiklerle  kışkırtmaya çalışsa da Türkiye ‘deki Kadim  devlet aklı Ukrayna-Rusya savaşında olduğu gibi ,bölgesel dengeleri önde tutan tutumunu bu kirli savaşta da korumayı tercih etmiştir ki bu doğru bir politikadır.

Bazı çevrelerin yaşanan vahşet karşısında  kafelerde vs gösterdiği tepkiyi de bu minvalde normal karşılamak gereklidir .Türkiye daha 100 Yıl önce emperyalizmin en kanlı ,en haksız işgalini yaşamış ve Kurtlar sofrasında kanıyla canıyla mücadele etmiş,doğru liderlik yapan ATA’sı sayesinde dünyanın en zor coğrafyasında hıristiyan batı dünyası ile müslüman Ortadoğu arasında 100 yıldır sağlam temeller üzerinde varlığını sürdürmüştür.

Emperyalizmin dünkü tuzakları etrafımızda aynen varlıklarını sürdürmektedir, ve bizi bu tuzaklara düşürmek için her şeyi kullanmaktadırlar. Milli Kurtuluş savaşımızı verirken Osmanlı içindeki bazı sözde İslami yapıların emperyalizme nasıl hizmet ettikleri tarihi belgelerde ve hafızalarımızda hala yerini koruyor. Etrafımız ateş çemberi iken Filistin meselesine bizim böyle bakmamız gerekiyor. Tarihsel bilinç ,bölgesel dengeler ve Milli çıkarlarımız bunu gerektiriyor.
İsrail ,Filistin -Hamas savaşında binlerce çocuk katledilirken ,öncelikle aynı ulusun diğer devletleri harekete geçer -geçmeli değil mi? ,Filistin ‘in dibindeki Arap ülkeleri herşey normalmiş gibi yaşamına devam edecek ama Türkiye gidip Almanya’da Batıya had bildirecek. Çözüm Almanya’da değil çözüm uluslarası hukuktadır. Dünyanın hiçbir devleti topraklarına saldıran ,sivilleri katleden ,savaş hukukunu yok sayan silahlı grupları meşru kabul etmez ve bunları yapanları da terör örgütü olarak kabul eder.

Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı, caydırıcı nitelikte hiçbir bir tepki organize edemezken ,Türkiye Cumhuriyeti Arap dünyasının hamisi değildir .Önceliği de Kendi halkının huzur ve mutluluğunu sağlanmaktır.Suudi Arabistan,Irak,İran,Suriye,Ürdün,Lübnan ,Mısır,Cezayir,Libya ,Katar BAE nerede ? AB ve ABD “ile hertürlü imtiyazlı ekonomik petrol ve diğer işbirliği devam edecek ,biz ise AB’ye gidecek gençlerimize ne AB’den ne de ABD’den vize dahi alamayacağız. Biz sivilleri katleden HAMAS’ı değil Filistin halkının haklarını  savunuyoruz ve savunmalıyız. Hamas gibi sivilleri acımasızca katleden (batının terör listesinde yer alan)bir örgütü Batı uygar dünyasına anlatamazsınız. Türkiye yanlış Suriye politikalarınız nedeniyle daha dün bu millet ağır bedeller ödedi ve ödemeye devam ediyor.Türkiye HAMAS’ın değil Türk milletinin hamisidir.Biz ancak Uluslararası alanda Filistin halkına karşı İsrail’in uyguladığı orantısız ve vahşi güce karşı durmalıyız .Türkiye onlarca yıldır terör ile mücadele eden bir devlettir. PKK terör örgütü,İŞİD ,THKCP ile mücadele ederken bölgede sivilleri en üst düzeyde korudu.Hukuki ve meşru  çerçevedeki mücadelesi örnektir. İsrail'e HAMAS ile mücadelede Filistin halkını katletme arasındaki farkı en haklı şekilde Türkiye Cumhuriyeti dünyaya anlatabilir. Bizim için sarsılmaz pusula ve ilke açıktır.

“YURTTA SULH ,DÜNYADA SULH .

18.11.2023 Av.Namık HAVUTÇA 24,26.Dönem Balıkesir Milletvekili