Doğaya Salınan Keklikler ve Biyolojik Mücadele

DOĞAYA SALINAN KEKLİKLER ve BİYOLOJİK MÜCADELE!

Fikret ÇAĞIN.

Değerli okurlar, bilindiği gibi İnsanoğlunun yer yüzündeki yaşamının sürekliliği için açık yada kapalı tarımsal üretim vazgeçilemez bir zorunluluktur.

Tarımsal üretim faaliyetleri içerisinde en önemli unsur ise kuşkusuz bitkisel üretim çeşitliliğidir, bitkisel üretimin her aşamasında ürünlere zarar veren çok sayıda hastalık, yabancı ot, ve zararlı böcekler bulunmaktadır.

Bu durum bitkisel tarım üretimi ile uğraşan İnsanları hastalık ve zararlılar ile mücadele için çok sayıda teknik geliştirmeye sevk etmiştir.

Yirminci yüzyılın başlarından itibaren endüstriyel tarımın yaygınlaşmasıyla birlikte, tarımsal üretimde ekonomik kayıplara neden olan zararlı organizmalara karşı yapılan mücadele faaliyetleri daha büyük bir önem kazanmıştı, yada öyle görülüyordu?.  Çünkü 20. Yüzyılın ortalarında yani 1950' lerde dünyanın gelişmiş ülkeleri zararlı organizmalarla mücadele ediyoruz derken, kendi tarım topraklarını meyvesini sebzesini ve yaban hayatını zehirledi.

Durumun vahametini gördükleri bu zehirleri kendi ülkelerinde yasaklayıp daha sonra bizim gibi gelişmekte olan çeşitli ülkelere "corciye 7" gibi "D.D.T". gibi daha isimlerini bilmediğim çok zehirli tarım ilaçlarını boca ederek, bizlerin de taşını toprağını zehirlediler. Yaban hayvanlarının popülasyonlarındaki azalmaların başlıca nedeni oldular.

Bilinmelidir ki, İnsan ve çevre sağlığına duyarlı sürdürülebilir bir tarım için zararlılarla mücadele prensipleri çerçevesinde biyolojik mücadele Türk tarımının yeni ve vazgeçilemez hedefi olmalıdır bu

hedefe ulaşmak için her türlü biyolojik mücadele gereklidir ve yapılmalıdır.

BİYOLOJİK MÜCADELE NEDİR.

Biyolojik mücadele tarım ürünlerine zarar veren çeşitli tür ve isimdeki börtü böcek sinek süne gibi hayvanlardır, Bu zararlılara karşı onları yiyerek yaşamını sürdüren başka hayvanları üreterek çoğaltarak zararlıların üzerlerine salmaktır tıpkı BANDIRMA Belediyesinin doğaya keklik salma eylemini yaptığı gibi bu yöntem biyolojik mücadele adına doğru bir yöntem lakin salınan yer ve salınan keklikler ne kadar doğru, Tarım alanlarına ekin tarlalarına nasıl ve nereye inecek süneyle nasıl buluşacak, Edinciğin Karabayırının doğusunda üç beş dönüm ekin tarlası vardır hepsi o, bu mücadelenin süneye keneye karşı faydası nasıl ve ne kadar olacak, ayrıca salınan kekliklerin üretildiği yerlerde onlara yemlerini ve sularını veren insanlara alışmış oluyorlar ve acıktıkları zaman İnsan sesi duyduklarında koşarak gelirler, yani yabanilikleri kalmamış ehli olmuşlardır. O  nedenle bunlar salındıkları yerde duyacakları insan sesine korkmadan yaklaşacaklar ve bir takım avcılara kolay av olacaklardır, Süne ve Kene ise doğada yaşamını sürdürecektir, yanılmayı çok isterim… Esen kalınız…..

05-11-2022