Hepimiz Homo'yuz ! *

 
Hemen yanlış anlamlara  çekmeyin. Evet, hepimiz homo'yuz. 

Homo* Latince bir isim . İNSAN demektir. Bu satırları okuyorsanız "ben homo değilim" diyemezsiniz.

**

Aşağıda bilimsel bilgiler içeren bir yazı okuyacaksınız.
Batı toplumunun yılda ortalama  50 bin dolardan fazla yıllık gelir ve gündelik yaşamında günün dörtte üçünden fazla  serbest zamanı var .
Bizim henüz  yok ?Niye yok diye soran yok. Sormak yok.

İmam Hatip tabelaları arttıkça neden diye soracak kimse de kalmayacak.Bizler  HOMO olarak kalacağız ama  HOMOSAPİENS'ler alıp başını gidecek. SAPİENS Latince "Zeki" demektir.

HOMOSAPİENS =ZEKİ İNSAN.

Peki bugün geldiğimiz yerde.
Eksik olan nedir? Arıza nerde.?
Diye sorduğumuzda yanıtını bulmak  için çok geçmişlere gitmemiz gerek. 

**
Yaklaşık 13,5 Milyar yıl önce kanıtlanmamış  bilimsel hipoteze göre BİG BANG  dediğimiz  büyük patlama ile madde enerji ve zaman ortaya çıktı. 
Uzay dediğimiz boşlukta yer alan sınırsız evrenin özelliklerinin hikayesine FİZİK diyoruz . 
Uzayın ve  zamanın maddenin  böylece ortaya çıkışından sonra 3 yüz bin yıl geçti.  Madde enerji ve atom adını verdiğimiz karmaşık yapılar oluştu. Bu atomlar başka atomlarla karmaşık başka yapılar oluşturdu Atomların molkeüllerin arasındaki ilişkilerin hikayesine de KİMYA dedik.
Şimdi den geriye 3 milyar 8 yüzbin yıl önce evrenin derinliklerinde DÜNYA adlı gezegende bazı moleküller organizma adı verilen daha karmaşık yapılar oluşturdu.  Organizmaların Hikayesine de BİYOLOJİ diyoruz.
Şimdi ki zamandan geriye doğru 70 Bin yıl önce  HOMOSAPİENS 'e ait olan organizmalar  KÜLTÜR dediğimiz karmaşık yapılar oluşturdu ve  kültürlerin birbirleriyle ilişkili gelişimine de TARİH diyoruz. 
Kısaca özetledik. Şimdi "Tarih"'i açalım.
**
TARİH'İn akışını 3 şey değiştirdi. Şimdiden geriye...
70 BİN yıl önce başlayan BİLİŞSEL DEVRİM.
12 BİN yıl önce başlayan TARIM DEVRİMİ
5 BİN yıl önce başlayan BİLİMSEL DEVRİM.
Tarih'in süreci bu.

**
Ama şu gerçeği  atlamıyoruz.
TARİH'ten çok önce ;  2,5 Milyon yıl önce de soğuyan ateş topu dünya üzerinde yaşayabilen  insan türü  vardı.
Daha doğrusu insana benzeyen hayvanımsı organizmalar  . İşte bu tarih öncesi  insanların henüz sıradan hayvan oldukları dönemde ki organizmaları  BİYOLOGLAR türler halinde sınıflandırdı.
ÖRNEK : Hayvanlar eğer birbirleriyle çiftleşip üretken yavru yapabiliyorsa aynı TÜR kabul edilir..  Atların  yakın geçmişlerinde ortak bir atası vardır .Köpeklerin ,Kedilerin ..ortak bir ataları vardır. Bu cinsler başka türlerle  çiftleşerek çoğalmaz. Sadece  kendi cinsleriyle ürerler.
Zorla çiftleştirilseler de DNA 'ları uymaz üreyemezler.

Ortak ataları olan TÜR'ler in hepsi  CİNS başlığı altında toplanır.

 Aslanlar,Kaplan, Leopar,Jaguar PANTHERA CİNSinin  farklı TÜR'leridir. Kuşlar var,Balıklar var ..çok sayıda cinsler var.
**
Biyologlar organizmaları adlandırmak için Latince'yi kullandı. 
Her adın ön  kısmına CİNS'ini  yazdı . İkinci kısmına da TÜR ünü  yazdı.
Örnek verirsek Aslanlar "Panthera Leo"  olarak adlandırılır. Yani Panthera cinsinin Leo türü demektir.
Bu yazıyı okuyan sizler'de benim gibi bir HOMO yuz.. Homo Latince İnsan demektir.

HEPİMİZ HOMO'YUZ. HEPİMİZ İNSANIZ.AMA HEPİMİZ ZEKİ MİYİZ ? 
Evet  hepimiz HOMO adı verilen Cins'in  "Sapiens"  denilen Türüyüz.
Demek ki neymiş : HOMOSAPİENS eşittir ZEKİ İNSAN.  İnsan cinsinin  zeki olmayı başarmış türü.
Cinsler de kendi aralarında ailelere ayrılır. Örneğin kediler (aslanlar,çitalar,ev kedileri,orman kedileri) ailelerine ayrılır. Köpeklerde öyle mesela.. (kurtlar, çakallar,tilkiler,)
Her ailenin soyu ortak bir atadan kurucu bir anne ve babadan gelir. Tüm kediler 25 yıl önce yaşamış ortak bir kediden türemiştir. 
**
Homosapiens  dediğimiz zeki insanlar olarak  işimize gelsin gelmesin ortak bir ailemiz var. Yani bizler de 6 Milyon önce yaşamış ortak bir anne ve babanin ailesine mensubuz.  Homosapiens  olarak bizler büyük maymunlar dediğimiz bir grubun üyesiyiz.  Bugünkü insan türü Homosapiens Doğu Afrika'da Güney Maymunu anlamına gelen  AUSTAROPİTHECUS adı verilen maymun cinsinden evrimleşmiş !.
Daha sonra dünyanın diğer yerlerine doğru yayılarak farklı isimlerde  farklılaşarak  farklı isimler aldılar. 
Avrupa da ve Batı Asya da  HOMO NEANDERTALLER Neandertal vadisi insanı
Doğu Asyadakiler HOMO ERECTUS,  yani Dik Adam.
Büyük Okyanustakiler HOMO SOLOENSİS yani solovadisi insanı ve HOMOFLORENSENSİS  "flore adası insanı"
Sibiryada bulunan "HOMO DENİSOVA" 
Ve daha başkaları..
...  
Ailenin başka grupları da muhtemeldir ki ; bulunacaktır.

**
Tarihin başlangıç dönemlerinden itibaren yavaş yavaş ortadan kalkan yok olduğuna inandığımız  diğer insan türleri  var .
Zeki insan'lar yani bizler Homosapiens'ler  ailenin diğer akrabaları    Neandertaller'i ve diğerlerini de ortadan kaldırmış   durumdayız..
Soyları tükendi ! Ortadan kalktı !
Mı ? 
Yuval Noah Harari'nin yazıda geçen bilgileri aldığımız ,satış rekorları kıran SAPİENS adlı kitabını okumaya devam edeceğiz.

MLEVENTOĞLU-BANDIRMA 30-11-2016