Bandırma'da Görüntü Kirliliği "Sorunsalı" !

Bandırma'da Görüntü Kirliliği "Sorunsalı" !

Bandırma'da yaşayan sokağa çıkan vatandaşların hemen her gün karşılaştıkları ve asla içselleştiremedikleri bir çirkinlikten bahsedeceğim.

Şimdilerde yükselen gerginlikle dayatılan  siyasi gündem yanında, özellikle emeğiyle günlük yaşamını kazanmak için çırpınan proletaryanın, "Bu arıza bir durum ama çok da önemli değil," diye geçiştirdiği ama kent adına çok önemli bir konuyla ilgili düşüncelerimi ifade edeceğim.

Cadde ve sokaklarımızın direklerini işgal eden ve  binaların ön yüzünü kaplayan reklam tabelası kirliliği  had safhada... Baktığımda, metropollere gittiğimde gördüğüm kadarıyla bir çok şehirde açık hava reklamları hızla yaygınlaşırken, otoyollara ve sokaklara yerleştirilen reklam panoları şehirlerin peyzajına hâkim hale geldiğini görüyorum. Çünkü yerel yönetimlerin önceliklerine paralel   bir gelir kaynağı.

Ancak yine görüyorum ki; özellikle sosyal medya kulvarında çokça eleştirilen durum olarak,kamusal alanları işgal eden reklamların, şehrin mimari dokusunu ve çevre görüntüsünü bozarak, görüntü
kirliliğine yol açtığı aşikar . Bir kere şunu net ortaya koyalım sokak ve caddelerde iş yerlerini tanıtan reklam tabelası ne kadar küçükse o kentler dünyanın gelişmiş kentleri içinde olanlardır. Uygar kent kriterinde bu var. Bandırma'da bakıyoruz,  reklam tabelalarının bina cephelerinin ortalama olarak zaman zaman  üçte birini kapladığı ve bu oranın bazı binalar için yüzde yüzüne neredeyse ulaştığı gözlenirken yol direklerinde keşmekeşlik ve çirkinlik inanılmaz seviyede . Bu ilkelliğin, geri kalmışlığın bir ölçüsü . .
Bandırma Belediye Meclisi komisyonlarında reklam tabelaları konusuyla ilgili görüşmeler kaç metreden,kaç para alacağızın ötesine hiç geçmemiştir. Görüntü kirliliği için kabul görmüş belli bir doygunluk sınırı ya da eşik bulunmamaktadır. Kaliteli işletmelerin tabelasına bakın, hep küçük ama özgündür. Öte yandan Bandırma ana caddelerinde halen skandal seviyede art arda insanların gözünün içine sokarcasına reklam tabelaları elektrik direklerini işgal etmektedir. Vatandaşların bu konuda rahatsız olduğu çok açıktır ama şikayet edilecek talep edilecek o kadar konu var ki, nereden başlanacak? 

 Bandırma'da kontrolsüz tabela kullanımı ile oluşan görüntü kirliliği bir liman kenti ve transit ticaret kenti olması dolayısıyla kente gelen yabancıların gözünde de küçük düşürücü bir unsur. Bu durumda kentin kamuya ait yaşam alanlarında görüntü kirliliğinin artması ,kentin görsel kalitesinin düşmesi şehirleşmenin önündeki önemli çevre sorunlarından biri olarak karşımızda durmasına rağmen bu konuya muhatap olması gereken BANDIRMA KENT KONSEYİ pek çok acil işler olduğu gibi bu konuda da maalesef duyarsızdır. Başkan Serdar Polat eleştirilere kızıyor şunu yaptık bunu yaptık açıklamaları yapıyor ama  ortada dişe dokunur hiç bir şey  yok.. çok daha etkin bir çalışma birimleri oluşturmak onun görevi. Kızmak darılmak yok. Ben bu konuda kamuoyunun kanaatini paylaşıyorum. Başlıkta sorun değil de sorunsal dememin nedeni de budur. Çözümün belirsizliğini gidermenin başlangıç noktası odur.  Özellikle elektrik direk reklamlarının kent caddelerini  pervasızca kaplaması, az da olsa bakiye kalmış mimari estetiğin bozulması en önce onu rahatsız etmeli ve gerekli girişimleri yapmalıdır. 

Açık hava reklamcılığının kullanımına ilişkin eşitsizliklere dikkat çekmeli bu konuda. Bandırma caddelerini pervasızca kullanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne gerekli talepler Bandırma halkı adına sunulmalıdır. Şehrin görüntü kalitesini düşüren reklamlar, şehir yaşamını ve kültürünü de olumsuz etkileyen  görüntü kirliliğinin, başta şehirlerin tarihi yerleri olmak üzere genel mimari manzarasını ve peyzajını bozduğunu ve bunun da kültürel belleğin ve bilincin zayıflamasına neden olduğunu ortaya koymalıdır.  Dünyanın birçok yerinde, şehrin çevre görselinin korunması, muhafazası ve iyileştirilmesine
yönelik farklı eylem ve politikalar tartışılmış ve çeşitli kanunlarla yönetmeliklerle  uygulamaya konulmuştur. Bu kent yaşamının gerektirdiği bir disiplindir. Böyle başıboşluk olur mu?. Bunun için birçok şehir sakini, sanatçı, mimar, şehir planlamacısı ve yönetici, şehirlerde reklamların azaltılması
ve yasaklanması için çaba göstermiştir... Bir yandan şehir, kaos ve karmaşa yaratan reklam görüntülerinden kurtulup çehresi değişirken, öte yandan şehirliler, reklamların altındaki gerçek ile yüzleşmiştir. Resim de görüldüğü gibi..
Bandırma Belediyesi'nin meclis gündemine mutlaka, örneğin İstanbul İstiklal Caddesi örneği  Güzel Beyoğlu Projesi benzeri çalışmalarla ilgili bilgi alınarak, Bandırma'nın en popüler Caddesi Sevgi Yolu ve İstiklal Caddesi,Kaşif Acar gibi ama dahası yeni oluşan popüler alanlarda ana arterlerde mimari dokunuşlarla birlikte  tarihi dokunun korunması ve şehir siluetinin iyileştirilmesi kapsamında  bölgedeki görüntü kirliliğine neden olabilecek tabela, klima, anten vb ögeler tespit edilerek, gerekli düzenlemeler mutlaka ahşap ya da pirinç malzeme kullanılarak  yaptırılması elzemdir. Bu konuda Bandırma Kent Konseyi Belediye Meclisine öneri getirip muhataplara tebliğ edilmelidir. Hatta tek tip tabela uygulaması da aslında  Bandırma kamuoyunun dillendiremediği bir kabuldür  neden olmasın.. Caddelerde sürücülerin anlık dikkatini çekerek trafik akışını tehlikeye düşüren direklerde bu kadar çok tabelanın asılmasının markaların gözümüze sokulmasının gereği nedir?. Bu zaman içinde tüm esnaflara büyük rahatlık ve ekonomik avantaj getirecek marjinal fayda olarak da Bandırma'nın az da olsa elde kalan kent mimarisinin ortaya çıkmasına, ticari iletişimin çoğalarak  kamusal paylaşım alanlarının artmasına ve kendine mahsus bir kent kültürünün oluşmasına büyük katkı sağlayacaktır. Böylelikle markaların görünürlüğü ile görüntü kirliliği arasındaki çapraz ilişkinin getirdiği olumsuzluk kent sakinleri ve Bandırma  lehine çözülebilecektir. Bu hassas konuya Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat eğilmeli ve gereken işlevleri yerine getirmesi, Bandırma kamuoyunun şahsımca dile getirilen talebidir.

16-01-2023 / MEHMET LEVENTOĞLU