Kent Konseyi (Yerel Gündem 21) Fikret Çağın

"Ve hatta, Kent konseyi Başkanlığına da böyle donanımlı bir Kadının seçilmesinin, bu kuruluşa da bir Kadın elinin değmesinin çok yerinde olacağını düşünüyorum."

KENT KONSEYİ (YEREL GÜNDEM 21)

Fikret ÇAĞIN.

Değerli okurlar, Birleşmiş Milletler, Rio yeryüzü zirvesinde1992 yılında kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen “GÜNDEM 21 başlıklı eylem planında ve Ülkemizde oluşturulan KENT KONSEYİ yönetmeliğinde, Kent konseylerinin seçimleri ve işlevleri şu şekilde belirtilmiştir. (kısaca).

*Kent yaşamında, Kent vizyonunun ve Hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, Kent’in hak ve hukukunun korunması, Sürdürülebilir kalkınma, Çevreye duyarlılık, Sosyal yardımlaşma ve dayanışma, Saydamlık, Hesap sorma, Verme, Katılım, Yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışmak vs gibi çok yönlü ve çok katılımlı bir oluşumdur denilmiş.

Yerel yönetimlere biraz sorumluluk ve maddi yük getirecek olan KENT KONSEYİ oluşumunu, açık söylemek gerekirse Belediyeler pek sevmezler, o nedenle KENT KONSEYİ Başkan adaylarını kendilerine yakın olan kimselerden seçmeye gayret ederler. (yani belediye camiasından olanı tercih ederler).

Hal böyle olduğu için, KENT KONSEYLERİNİN Ülkede ve ilçemizde bu güne kadar kayda değer bir başarısı olamamıştır. (ya da ben bilmiyorum).

Gündem 21 in 5. Maddesi: Kent Konseyi seçiminin, Mahalli idareler seçimlerinin sonuç ilanını takip eden üçüncü ayın ilk haftasının ilk mesai günü yapılır der, buna göre BANDIRMA KENT KONSEYİ Seçimlerine de fazla bir zaman kalmadığı görülüyor.

Belediyemize nasıl aklı başında, gösterişten uzak, her şey “Bandırma için” diyen bir Başkan seçtiysek, KENT KONSEYİNİ siyasette sıçrama tahtası ya da bir ARAÇ olarak görmeyen, AMAÇ olarak görüp her şey Bandırma için diyen bir Başkanı da aynı duyarlılıkla seçmek herkesin hemşerilik görevidir.

O halde, gönüllülük esasına dayalı bu oluşuma aday olacak kişilerin Ülkemizin ve İlçemizin hayrına olabilecek her türlü zorluklara göğüs gerebilecek ve elini her daim ağır taşların altına koyabilecek, Modern şehircilik anlayışıyla projeler üretebilecek donanımlı insanlardan olması gerekiyor.

Ve hatta, Kent konseyi Başkanlığına da böyle donanımlı bir Kadının seçilmesinin, bu kuruluşa da bir Kadın elinin değmesinin çok yerinde olacağını düşünüyorum.

Örnek, Çağdaş yaşamı Destekleme (ÇYDD)Derneği.

Bandırmada son 5 yılı yok hükmündeki Derneğe, 2019 un Mart ayında yapılan seçimden sonra Kadın eli değdi ve Sayın Başkan Ece BAŞARAN’la Dernek o eski itibarlı ve aktif yapısına kısa zamanda kavuşuverdi.

GÜNDEM 21 Eylem planını hayata geçirmek için İlçemizde yapılacak olan seçimler, Kaymakam veya temsilcisi, Belediye Başkanı veya temsilcisi, bölge Milletvekillerimiz, Meclis üyeleri, Üniversite temsilcisi bazı muhtarlar ve Sendikaların katılmasıyla gerçekleşecek.

Katılımcılığı ve uzlaşmayı esas alan, ortak akla dayanan, 21. Asırda muasır medeniyetler seviyesine doğru yol alması gereken Bandırma’mızı Modern bir şehir statüsüne kavuşturmak için siyaset üstü düşünceyle bir kadın Başkan seçelim diye düşünüyorum.

Kadın eli değen her yer ve her şey çok güzel oluyor ve olacak. Esen kalınız…

28.05.2019