Türk,Türkçe İle Yaşar

TÜRK TÜRKÇE İLE YAŞAR
 Dünyada kendi ulusunu bu kadar iyi tanıyan,bu kadar çok seven başka bir lider daha yoktur.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ne kadar güzel söylemiştir.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür."

Türk ulusu varlığını, kültürünü Türklüğün yaşaması için gerekli olan  gelenek, görenek, yaşam biçimi,hayata bakışını,ahlak anlayışıni,mili değerlerini bir sonraki nesillere dil aracılığıyla aktarır. Türklük varoluşunu dil aracılığıyla gerçekleştirir. Bu açıdan baktığımızda Türkçe'deki yozlaşma, yabancı dillerin saldırısı altında kaldığında bizler bizden sonra gelen nesil ile anlaşamayız. Birbirini anlayamayan insanlar arasındaki bağ da zayıflar, giderek kopar. Ulus kültürünü bir sonraki nesillere aktaramaz.Çünkü: Dil yozlaşmış. İki nesil birbirini anlayamıyor. Bu durumda ulusun varlığı tehlikeye girer. Dil insanlar arasındaki bağı güçlendirir. Buna bağlı olarak o ulusta milli birlik ve beraberlik ruhu çok güçlenir. İste o ulusun kültürel kodlarıyla kimse kolay kolay oynayamaz. Böyle bir ulus dışarıdan gelen saldırilara karşı daha güçlü daha gür bir sesle karşı koyar.
 Bu anlamda baktığımızda bir sözcüğün Türkçe karşılığı varken o sözcüğün yabancı bir dilde ki karşılığını kullanmak, en büyük özgürlük olan yaşam hakkı yani Türkçemizin yaşam hakkını elinden almak, Türkçe'mizi yok saymak, değersizlestirmektir. Bu durumda şunu diyoruz : Ben Türkçe'yi sevmiyorum.Yabanci dildeki karşılığını seviyorum.O benim için daha değerli demiş oluyoruz. Örneğin "Tamam" demek yerine "okey", uygun musun? yerine Arapça karşılığı olan "müsait misin"? Ya da beğen yerine "like" sözcüğünü kullanmak vb gibi...
Bu konuda dünyadan da bir örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Fransa bir mal ithal etmeden önce Fransız dil kurulu toplanır,o mala bir Fransızca ad koyar. O mal ülkeye öyle giriş yapar ve halk o ithal malın orijinal adını bilmezmis. Bir de bizdeki algıya bak. İthal mal daha kaliteliymis gibi "özellikle" ithal olduğu belirtilip, orijinal adı söyleniyor!.
Kurucu liderimiz ulu önder Mustafa Kemal Atatürk "Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir " diyerek harika bir söylemde bulunmuştur. Dilimize olan güven ve inancını belirtmiştir ve yine mirasının bir bölümünü Türk dil kurumuna bağışlayarak dile verdiği önemi ortaya koymuştur.
Ulusunu seven, Atatürk'ün düşüncelerini benimseyen her bireyin diline sahip çıkması,koruması gerektiğine, Türkçe karşılığı olan sözcüklerin yabancı dildeki karşılığını değil de Türkçe karşılığını  kullanarak Türkçemizin yaşama hakkıni elinden almaması gerektiğine inanan biriyim.
Ancak bu sayede Türkçe'mizi bilim dili yapma idealimize ulaşabiliriz.

TOMRİS SEVİYE KAÇAL/14-12-2020