Belediyeler ve hizmetler ( Dargın Ayrılmayalım)

BELEDİYELER VE HİZMETLER( DARGIN AYRILMAYALIM!)
     Kapıyı, çarpıp çıkmak doğru değildir. Çünkü; o kapıya yeniden dönmek ve eşikte bekleme olasılığı her zaman vardır.
     Sayın Dursun Mirza 2014 seçiminde kazanarak beş yıl belediye başkanlığı yaptı.Ondan önce de meclis üyeliği ,  delegelik, başkan yardımcılığı ve siyasi farklı  basamaklarda  çalışmışlığı var. Kamu yönetimi üzerine eğitim almış. Detaylara girmiyorum. Bu siyasi geçmiş, onun yeniden 2024 seçiminde CHP Belediye Başkan adayı olmasına yetti. Siyasi irade böyle uygun gördü. Seçmen üzerine düşeni yapacaktır. CHP seçmeni kendi partisinin adayına her koşulda sahip çıkmıştır. Sayın Mirza, istekli , seçmen memnun görünüyor.
     Sayın Tolga Tosun; bu iradeye saygı gösterecek,  toplum ona teşekkür edip yeni yaşamında başarılar dileyecektir. Başkanlar gelir; yaptıkları, yapamadıklarıyla  değerlendirilirler. Zamanı gelince de biraz burukluk yaşamış olsalar da görevi yeni başkana teslim ederler. Siyeset , süreklilik ister, deneyim ister, görev bilinci,  haklı haksız eleştiriler karşısında hoşgörülü ve sabırlı olmayı gerektirir. Seçilince mutlu olmak, seçilmeyince  hafiften kırılmak doğaldır. Ancak; küsmek, öfkelenmek, topluma ulaşan hizmetleri daha görevi teslim etmeden (şak!) diye kesmek doğru olamaz. Halka yapılan hizmetin bedeli yine halktan geliyor. Başkan kendi cebinden ödemiyor. Oy veren, vermeyen insanlar bu hizmete bel bağlamış olabilirler. Düşünün, kanser hastalalarını onkoloji merkezine getirip götürme hizmetinin bir anda kesilmesi , hasta ve hasta yakınlarında nasıl bir şok yaratır. Belediye' den aldığı yardımla geçinen insanların durumu...Halk Eğitim Kurslarına  devam edenlerin boşlukta kalmaları... Ulaşım, belediye  bağlantılı işlerin aksaması...
     Devir teslim sırasındaki  aksaklıkların en aza indirgenmesini, ayrılan başkandan ister, bekler bu toplum. Bu ayrılık noktasında yaşananlar, başkan ve çalışanlarının gelecek siyasi yaşamlarında referans olacaktır. Sayın Tolga Tosun'un CHP de yeni arterlerde başarıyla  çalışacağını umuyor, Sayın Dursun Mirza' ya başkanlık yarışında başarılar dilerken, diğer başkan adaylarından daha daha iyisini yapabilecek  olan varsa yolu açık olsun diyorum. Gündem de bir de muhtar  seçimimiz var. Daha önceki seçimde Levent Mahallesi'nde oturuyordum. Meslekdaşım Netice Hanım' a açık destek verdim. Hiç pişman olmadım. O günden bu yana başarılarını gururla izliyor, bu seçimde de kazanacağına inanıyorum. Bu seçimde Hacı Yusuf Mahallesi'nde  oturuyorum. Adayım Sayın Semra Ulaş. Her birey kendi kafa yapısına uygun , başarılı olacağına inandığı adaya oy verecektir. Kendisiyle yolumuz kesişti. Benim kırmızı çizgim; Laik, Demokratik, Türkiye Cumhuriyeti' ne bağlı çağdaş insan olmaktır. Din, dil, ırk, cins, görüş farkı gözetmeden eşit hizmettir. Hak eden kazansın diyorum.
      Bugün asıl konum, yaşamımızın her alanında olduğu halde dilimizde karşılığı olmayan kelime MANİPÜLASYON du. İzninizle biraz da ona değineceğim.
  Kısaca anlamı; başkalarının duygu, düşünce ve davranışlarını çeşitli yöntemlerle ona hissettirmeden  kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmeye çalışmaktır.  İkili ilişkilerde olduğu gibi , okullarda (akran terörü),  işyerlerinde (mobbing) , gruplarda, sosyal  medyada, siyasette, kısacası insanın olduğu her yerde vardır, katlanarak  da  artmaktadır. Biz bunu ikna,  olarak algıladığımız için, çok ciddiye almaz ne kadar zarar gördüğümüzün farkında olmayız.. Bencillik ve bireysellik duyguları ile yola çıkan, kendini haklı çıkarmaya çalışan kişinin; olumlu, olumsuz davranışları olarak başlar, iki tarafı da etkiler.  Manipülatif kişiler, farklı kişi ya da grubu hedef alarak kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirir. Etik olmayan yöntemlerle kişininin ya da grubun değişimini amaçlar. Algı yönetimi ve manipülasyonun bir arada olduğu bu durum, psikolojik  süreç olduğu, kadar aynı zamanda hak ihlalidir. Aldatılmaktır, kullanılmaktır.
  Manipülasyon yapanlar, insanların zihinlerini etkilemek, düşünce ve davranışlarını yönlendirmek için çeşitli yöntemler kullanırlar. Bu yöntemler sırasında bazen ikna etmeye çalışmak, bazen de duygu sömürüsü yapmak gibi davranışlar sergileyebilirler. Ayrıca kullanılan yöntemler arasında; mahrum bırakma, aşağılama veya duygusal şiddet uygulama gibi şiddet temelli davranışlar içeren manipülasyon örnekleri olabilir. Manipülatif olanlar, sık sık karşısındaki kişinin kendini suçlu hissetmesine neden olacak manipülasyon cümleleri de kullanırlar.
  Psikolojik manipülasyon yapanlar, benmerkezci düşünce içinde narsist tavırlar sergiler ve ikna etme, öğüt verme algı yönetimi, aşağılama, duygu sömürüsü, suçluluk duygusu yaratma, kurban rolü oynama ve duygusal şiddet uygulama gibi yöntemler uygular, amaçları doğrultusunda çalışırlar.
    Övgü, özür dileme, gülümseme ve olumlu yüz ifadeleri, hediye ve para verme gibi yöntemler ile istenen davranışı güçlendirme ve sıklığını artırmaya çalışırken ; bağırma, azarlama, ağlama, duygusal şantaj, suçluluk hissettirme gibi davranışlarla kişinin duygu ve düşüncelerine yön vermeye çalışır. Bazen de kişiyi yüceltir, egosunu besler hayır diyemeyecek duruma getirir. Mantık ve muhakeme yollarını kullanarak karşısındaki kişinin düşüncelerine yön vermeyi dener, çok kez de başarır. Kişiyi suçlu hissettirme ve kendisinden şüphe duymasına neden olma amacına yönelik bu teknikte, manipülatif kişi kendini kurban gibi hissettirir, yalan söyler, söylenen sözü kendi çıkarı doğrultusunda çarpıtır. Sevdiği veya ihtiyaç duyduğu değerlerden uzaklaştırıp mahrum bırakır. Küçümser, önemsizleştirip değersizleştirir.
 Gözdağı verme, söz ile taciz etme, öfke kontrol bozukluğu gibi davranışlarla hükmetmeye çalışır. Ağlama krizlerine girer, hasta takliti yapar, kendine acındırır.   Kurbanını başkalarının önünde zor duruma düşürür.
 Manipülatif kişiler kullandıkları tekniklerle farklı farklı tavırlar sergilese de genel olarak başkalarının duygularını yönetmekte iyi, aynı zamanda bencil, adalet duygusu zayıf, merhametsiz ve narsist özellikleri ile ön plana çıkarlar.
     İnsanlarla etkileşim kurarken doğru olmayan iletişim yöntemleri kullanırlar.
Duygusal manipülasyon daha çok ikili ilişkilerde görülen ve doğrudan ya da dolaylı olarak kişinin düşünce ve fikirlerini değiştirmek için duyguları kullanmayı amaçlar. Kişinin duyguları üzerinde hakimiyet kurmaya çalışarak onu kendi gerçekliğinden uzaklaştırır. Duygusal manipülasyon uygulayan kişi bazen abartarak bazen de yalan söyleyerek, hatta mağdur rolü oynayarak kendini haklı çıkarma uğraşı verir. Bazen de durumu ilerleterek manipülasyon ile aşık etme çabası içinde olabilir.Duygusal manipülasyonda kişi karşısındaki kişinin zayıf yönlerini kullanarak kendi isteklerini gerçekleştirir. Burada kendi duygularını gizler ve doğrudan duyguları hedef alır. Manipülatör olmak için, çok zeki, bilgili, etkileyici, güçlü olmak gerekmez. Bu sadece arızadır, bozukluktur, tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Elbette güçlü, etkili ve zeki insanlar, bu konuda çok daha başarılı olurlar.  Çok daha büyük ve kalıcı zarar verirler.
     Manipülasyona uğrayan kişi sürekli yetersizlik, çaresizlik ve kendini savunma duyguları içerisinde hissedebilir. Söylemediği söz söylenmiş, yapmadığı davranış yapılmış gösterilince; kendini doğru ifade edemediğini düşünerek  aklanmaya çalışır. Hoşgörüsü, iyi niyeti istismar edildiği için üzgündür, kırgındır. Öfkesi ve kırgınlığı kendine yönelir, suçluluk duyar.
    Duygusal manipülasyona uğrayan kişi için yıkıcı etkiler söz konusu olduğundan, erken fark etmek ve tedbir almak önemlidir. Yani ikili ilişkilerde duygusal manipülasyona uğrayan kişinin bunu erken fark edebilmesi süreçteki en önemli faktördür.
     Maruz kalınan manipülasyonun her aşaması önemlidir. Bu durumda farkına varmak ve doğru tutum içinde olmak gerekir. Manipülasyona maruz kalındığında aşağıdaki adımlar takip edilebilir
  Karşıdaki tarafın davranışlarının kendisini etkilemeyi amaçlayan bir taktik olduğunu farkına vararak manipüle edildiğini anlamak.
  Manipülasyon yapan kişinin davranışlarını tanımlamak yolu ile hangi taktikler ile kendisini etkilemeye çalıştığını anlamak.
   Manipülatif davranışları reddetmek ve duygu, düşünceleri etkilemeye çalışan taktikleri boşa çıkarmak.
   Manipülatif davranışa maruz kalındığında kendisini korumaya almak.
   Manipülasyon yapan kişi veya grup ile ilişkiyi kesmek ya da destek almasını sağlamak.
      Profesyonel sürecin dışında kişi, manipüle edildiğinden şüpheleniyorsa farkına varmak için çeşitli kaynaklardan araştırma yapabilir ve manipülasyon kitap önerisi alabilir. Kişinin farkındalık sahibi olması önem taşıdığı için izleyeceği manipülasyon filmleri ve okuyacağı manipülasyon kitap örnekleri  de yardımcı olacaktır.
    Manipülasyon tedavisi kişinin düşünce ve davranışlarını etkileyen taktiklerden korunmayı amaçlarken, maruz kalınan manipülasyon sonucu oluşan duygusal hasarı da onarmaya yöneliktir.
Manipülasyona uğradığı fark edildiğinde öncelikle kişi kendini korumaya almalı, duygularını bastırmadan ifade edebilmelidir. Manipülatif kişinin tutumlarından uzaklaşmak dengeyi yeniden sağlamak için gereklidir.
     Profesyonel destek sürecinde, kişinin hissettiği suçluluk, çaresizlik gibi duygular, maruz kalınan manipülatif davranışların temeli, manipülasyon sürecindeki olumsuz yaşantılar, sonraki hayata yönelik tutumlar için bireysel tedaviler uygulanır. Manipülasyon tedavisinde sadece maruz kalan taraf değil manipülasyonda bulunan kişinin de destek alması çok önemlidir.
   Manipülasyon insanların düşünce, davranış ve kararlarını etkilemeyi amaçlar. Güvenlerini ve sadakatlerini kötüye kullanarak yapılabilir ve kişiye zarar verir. Toplumda, ikili ilişkilerde, siyasette, iş ortamında, sosyal medyada, günlük yaşamda yaygın bir sorun olduğuna göre; bireylerin, dikkatli, bilgili, sağlam karakterli olması  gerekir.
24-02-2024  ULVİYE KARA AKCOŞ