Ey cemaat içinizde Müslüman olan var mı?

 

GERİSİ TEFERRUATTIR…

 Adam, elinde kocaman bir bıçakla camiye girer:
“Ey cemaat içinizde Müslüman olan var mı?” diye bağırır. 
Herkes şaşırır, susarlar ve birbirine bakarlar. 
Yaşlı bir adam ayağa kalkar,
“Ben varım” der.
Elinde bıçakla camiye giren adam: 
“Bir dakika dışarı gelir misin?” diyerek koluna girer.
Birlikte bahçeye çıkarlar, ağaca bağlı koyunun yanına gelince:
“Bu kurbanı İslami kurallara uygun kesmeme yardımcı olur musunuz?” der.
İhtiyar:
“Hay hay” dedikten sonra işe girişir… 
Ama gücü yetmez, her yer kan içinde kalmıştır. 
Üzüntü ile:
“Oğlum, camiye git başka birini getir” der. 
Adamın da üstü başı da kan olmuştur, tekrar camiye girerek bağırır: 
“İçinizde başka Müslüman var mı ?” 
Camii cemaati, Onun yaşlı adamı kestiğini zanneder… 
Hiç kimsenin tıkı çıkmaz.
Çıkmaz da, topluca dönüp imama bakarlar. 
İmam da, korkuyla:
“Bana ne bakıyorsunuz?
İki rekât namaz kıldırdık diye Müslüman mı olduk?” 

*

Gelelim konuya…
Fıkradaki imamın söylediği doğrudur.
“İki rekât namaz kılmak” veya “kıldırmakla”; 
görüp bilsinler diye aç oturmakla;
gerçeği yansıtmayan 1/40’ları hesaplamakla;
manzaralı odalarda Arabistan’da bulunmakla;
Müslüman olunur mu?
Bilemeyiz ama şunu söyleyebiliriz:
Din veya dinler, bireylerin davranışlarını “iyiye” ve “doğruya” yönlendirir.
Böylece de, toplumun şekillenmesine katkı verirler.

*

İslamiyet’in uyulması gereken kurallarından bazıları: 
Öldürme!
Çalma!
Küfretme!
Kin tutma!
Kıskanma!
Kibirlenme!
Yalan söyleme!
Yalancı şahit olma!
Zina yapma!
Bozgunculuk etme!
Kumar oynama!
İçki içme!
İftira atma!
Dedikodu etme!
Adil ol, adaletten ayrılma!
Ölçü ve tartıda hile yapma!
Rüşvet alma ve verme!
Adam kayırma!
İyiliği başa kakma!
Yetime öksüze kötü davranma!
Emanete ihanet etme!
Cimri de, savurgan da olma!
Gösteriş yapma!
İnancını başkalarına dayatma!

Şeklinde Kur’ân da belirtilmiştir.

*

Şimdi, etrafınıza bakın:
İster yönetenlerden, ister yönetilenlerden;
ister eşraftan, ister memurdan;
ister tekkeye gideninden, ister Mekke’ye varmışından…
Kim veya kimler, ‘insan’ olmanın etiğini de oluşturan bu kurallara UYMUYOR?

*

 Gerisi teferruattır…

süha oral - www.bandırmalıyız.com