Hasta Toplum Olduk

HASTA TOPLUM OLDUK 

Her kötü şey birgün de olmadığı gibi, birgün de düzeltileceğide düşünülemez. Kötü olanların sebep sonuç ilişkisini iyi tespit ve teşhis etmemiz gerekir. Bunun içinde hastalığın sebepleri bilinmelidir. Eğer hastalığın sebepler bilinmezse, tedavi ne kadar iyi yapılırsa yapılsın sonucunda iyileşme sağlansada, sebepleri yok etmediğimiz takdirde bu hastalık kronik bir şekil de bizi hasta etmeye devam edecektir.

Bugün toplumumuz hastadır. Bu hastalıklarımız çeşit çeşittir. Kimisi genetik, kimisi ise dış etmenlerin etkisiyle hormonlu bir şekil de topluma enjekte edilip hastalıklar yaygın hale getirilmiştir. Buradaki hastalıklar tıbbi olsa işimiz kolay olacaktı. Fakat hastalığımız politize olmuş bir toplum olunca, işimizinde hayli güç olduğu görülüyor. Biz köksüz bir ulus değiliz. Köklerimizde bizi bu buhrandan kurtaracak şifreler mevcut diye düşünüyorum. O zaman ülkemizin içinde bulunduğu siyasi atmosferi bir görelim. Buna bazılarımız yeni Türkiye de diyorlar. Ben bu söylem diline şiddetle karşıyım. Türkiye 'nin eskisi, yenisi olmaz tek Türkiye vardır. Insanlarımız bir girdabın içinde savrulurken fakirlerimiz cennetle, zenginlerimiz ise servetle kaldırıldı. Yardımlaşma kültürü ve komşuluk ilişkileri yerle yeksan edildi. Siyaset, Şehvet, şöhret, şirket için yapılır oldu, okumayan alim, gezmeyen gezgin, çalışmayan zengin oldu. Eziklik, intikam hissine, intikam hissi de lider tapınmasına dönüşmüş oldu, Güçsüze ''NE VAR LAN?'' Güçlüye ''BUYUR ABİ'' denir oldu. Belge açıklanırsa ‘sahte’, tape çıkarsa ‘montaj’, dava açılırsa ‘kumpas’, gerçeği dillendiren olursa ‘hain’ denir oldu, cahiller, güçlülük kompleksine tutulmuş oldu, zalimin ihtirası, mazlumun ihtiyacı diye pazarlanır oldu, Rüşvet “komisyon”, hortum “istihkak”, avanta “siyaset payı” sayılıp ardından “seccade yok mu seccade?” denir oldu, halk, celladının bıçağını yalar oldu,
adalet evden kaçmış, sevgi pavyona düşmüş oldu. Hiç bir zulüm sonsuza kadar sürmez.

Her gecenin bir sabahı vardır. 
Yüzünüzden tebessüm,
Yüreğimizde ümit,
Gönlünüzden sevgi eksik olmasın. Saygı dolu sevgiyle kalın...

18-09-2023/MUSTAFA ORHAN ACU