Kalkınma uğruna , yarısı halkın elinden alınan şehir.

Kalkınma uğruna , yarısı halkın elinden alınan şehir.

Bandırma-İzmir demiryolu 1911 yılında hizmete girmiştir. Daha önce İzmir-Soma arasında bulunan demiryolu, Fransız Robert ve Enklars firmaları tarafından Bandırma’ya kadar getirilmiştir. İzmir Kasaba Temdidi adı altında çalışan bu demiryolu hattı, kapitülasyonların sona erdirilmesiyle D.D.Y.’na devredilmiştir.
Bandırma demiryolu Anadolu tren yolu ağı içinde çok önemli bir yere sahiptir.Gerek yük taşımacılığı gerek yolcu taşımacılığı açısından Ülkemize reel olarak artı değer katmaktadır.
Ülkemizde ucu denize varan Tren yollarında ticarete uygun limanların yapılarak Anadoluyu tren hatlarıyla denizyoluna da bağlanması planlarına uygun olarak Bandırmaya da bir liman yapılması 1952 yılında planlanmıştır.planlama aşamasında modern bir liman yapımı şimdiki Edincik körfezi Şirinçavuş köy altına Güney Marmara limanı olarak düşünülmüş , Büyük gemilerin yanaşıp kalkması ,manevra alanı büyüklüğü ,deniz suyu derinliği ve liman yükleme boşaltma depo antrepo alanları açısından en uygun yer olarak bu geniş alan tesbit edilmiştir.Bu plan gerçekten şehri koruyan , çevre kirliliği trafik ve yerleşim alanlarının daraltılmasını önleyici modern bir plan olarak öne çıkmıştı.Ancak daha sonra Bayındırlık bakanlığı tarafından yapım bütçesi daraltılmış ,TCDD nin Bandırmada ki imkanları korunarak yeniden bir masraf yapılmadan , tren yolunun Çirkinçavuş köye kadar uzatılması yerine liman projesi küçültülerek Bandırma Aşağı istasyon alanı civarına deniz doldurulup , şehrin yarı sahili şehrin elinden alınarak sığ derinlikte ( Maksimum 12 Metre 7-8 No'lu rıhtımlar ) depo antrepo alanı çok elverişsiz bir liman inşaa edilmiştir.( Türkiyenin 5. büyük limanı.)
Bugünkü modern limanın temelleri ilgili çalışmalar etüt ve proje bazında 1952 yılında başlatılmış, inşasına ise Liman yeri değiştirilerek 1963 senesinde başlanmıştır. Bandırma da deniz taşımalarında kullanılan sahil iskeleleri Belediye tarafından işletilmekteyken, Limanın bitiminden sonra belirlenen liman sahası içindeki işletme hakkı 6237 sayılı kanuna göre Bayındırlık Bakanlığı tarafından genişletilen liman, 15.04.1969 tarih ve 6/116222 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile TCDD’ye devredilmiştir.
Bandırma Limanı, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 30.12.2004 tarih ve 2004/128 sayılı kararı ile “İşletme Hakkının Devri” yöntemi ile özelleştirme kapsamına alınmış olup, yapılan ihale sonucunda, 175.500.000.-ABD Doları bedelle ihaleyi kazanan Çelebi Ortak Girişim Grubuna, 18.05.2010 tarihinde 36 yıl süreyle işletilmek üzere devredilmiştir.
Liman, faaliyetlerine Çelebi Bandırma Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. adı altında devam etmektedir.

26-04-2023/ BANDIRMA/Sebahattin Pravadılı