Millet İttifakı

              MİLLET İTTİFAKI

Mustafa Kemal Atatürk:

“Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye haklına Türk Milleti denir.” dediğinde,

etnik yapıları farklı olan birçok insan aynen bu gün olduğu gibi yaşıyordu Ülkemizde…

-Aynı dili konuşuyor,

-Aynı tarihi paylaşıyor,

-Aynen bugün olduğu gibi birlikte yaşamak istiyor,

-Birlik ve beraberlik içinde ortak duygularla ağlıyor, gülüyor,

-Kültürel miraslarını barış ve kardeşlik içinde devam ettirmek istiyorlardı.

*

‘Türk Milleti’ kavramı etnik bir tarif değildir.

Milleti oluşturanlar:

Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağıyla bağlı VATANDAŞLARdır.

*

Dünyanın her devletinde vatandaşlara:

‘Ulus’ ya da ‘Millet’ de denir.

Fransız ulusu veya Fransız Milleti deseniz,

kimsenin aklına Franklar ya da Galyalılar gelmediği gibi

Alman ulusu veya Alman milleti deseniz,

Kimsenin aklına Galatlar ya da Saksonlar gelmez.

*

Milletleri oluşturan unsurlar her zaman aynı görüş ve duygu yapısında olmazlar ki,

bu durum o ülkelerin “beka” sorunudur.

Bölünebilir, parçalanabilir hatta tarihin karanlığına gömülebilirler.

*

Milletler, ‘Birlikten kuvvet doğar’ cümlesinin etrafında da toplanırlar.

İşte o zaman:

Savaştan çıkmış olsalar da,

borç içinde yüzseler de,

adalet terazileri bozulmuş olsa da, engellenemeyecek güzel işler yaparlar.

Kısacası ‘söz’de değil, ‘öz’de:

Ekonomisi sağlam, güven ve huzurla, dünya siyasetinde söz sahibi olarak yaşarlar.

*

Ülkemizin özelinde:

1-Toplumsal ayrışma ve kutuplaşmaya son vermek,

barış, huzur ve kardeşlik ortamı yaratmak;

2-Ülkenin siyasal sistemini normalleştirmek;

3-Hukukun üstünlüğünü,

yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığı sağlamak;

4-Tüm hak ve özgürlüklerin kullanılmasını temin etmek için

BİR ARAYA GELİNMESİ GEREKİYORDU.

Cumhuriyet Halk Partisi,

İyi Parti,

Saadet Partisi,

Demokrat Parti bir araya geldiler.

*

Bu birliktelik,

Mustafa Kemal Atatürk’ün tanımladığı “Türk Milleti” yararınadır.

Partilerin,

‘Millet İttifakı’ adı altında, farklılıklarını koruyarak bir araya gelmeleri umut ışığıdır.

Desteklenmesi gereken erdemli ve onurlu bir yoldur.