Vatana İhanet

VATANA İHANET

Aydın, Denizli, Isparta, Adana, Hatay, Antalya kahredici yangınla sınandı.

Muğla’nın alev değmeyen ilçesi kalmadı.

**

Muğla,

Ülkemizin en uzun kıyı şeridine sahip olmakla övünürken, yüzölçümünün %68’inin ormanlarla kaplı olmasıyla gurur duyardı…

Şimdi: Alevlerin acısını yaşıyor. Yarın eskisinden daha iyi olabilmenin çabası gösterilecektir!

*

Muğla:

Ortaca, Fethiye, Dalaman ile portakal, limon, mandalina, greyfurt;

Köyceğiz ile Günlük Ağacı;

Marmaris ile Çam Balı;

Datça ile Bademdir.

İnanıyorum: Gözünde sevginin pırıltısı, elinde şevkatin sıcaklığı olan insanlarımızla yangının yaraları sarılacak, yarın dünden daha güzel olacaktır!

Ülkemiz insanı: Simurg gibi Zümrüdüanka gibi Hüma gibi Tuğrul Kuşu gibi küllerinden bir kez daha doğacak, Feriduttin Attar’ın Mantık Al-Tayr eserinde bahsettiği vadilerden geçip, kendini aradığı yolculukta bireyin toplum, toplumun birey olduğu bütünleşme noktasına gelecektir!

*

Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris, Datça, Bodrum ile Muğla, dünyanın tatil merkezlerinden biridir.

Buram buram tarih kokar, zamanda geri gidilse milattan öncenin sekiz bin yılına varılabilir. Bafa gölünü, Milas’ı bilmeyen; Milet’i, Halikarnasos’u duymayan kalmış mıdır?

Gerçek şu ki, çevre güzelliklerinden bir kısmını kaybetmiş olsa da; Muğla, gülen yüzüyle turizmde söz sahibi olmaya devam edecektir!

**

Muğla’da toprağın üstü tarım, hayvancılık, turizm; altı maden doludur.

Hatırlayın: İkizköy’de yaşayanlar, Akbelen ormanını korumak adına Anayasa’da tanımlanmış yaşam hakları için direneceklerini belirterek, termik santrallerin linyit yataklarından kömür çıkarma faaliyetlerine karşı çıkmışlar, ağaçların kesilmesine izin vermemişlerdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın onayı ile 740 dönüm “açık maden işletme” iznini kabul etmeyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuşlardı.

Maden deyince de, aklınıza sadece linyit gelmesin. Muğla’da mermer üretimi ve işletmeciliği önemlidir.

Feldispat, diyasporit, kükürt, kireçtaşı, dolomit, manyezit, grafit, çimento hammaddeleri ve Türkiye potansiyelinin %6’sını karşılayan krom yatakları ile boksit ve demir bu toprakların zenginliğidir.

Bu topraklardan çıkarılan linyit, sadece linyit olmayıp külüyle uranyum elde edilmesine kadar gidebilecek pek çok araştırmanın öznesidir.

TEMA Vakfı’nın hazırladığı rapordan, Muğla İli’nin:

Toplam yüzölçümünün %59’una,

-Orman alanlarının %65’ne,

-Koruma kriterlerine göre belirlenen nadir flora ve fauna barındıran, önemli doğa alanlarının %65’ni,

-Tarım alanlarının % 48'ni,

-Doğal özellikleri ile tabiatı koruma alanı, milli park gibi statülerle koruma altına alınmış alanlarının % 55’ne,

-Kültür Varlıklarının (arkeolojik sit alanı, vb.) % 66’sına,

Yetmiyormuş gibi:

Türkiye'nin en yaşlı karaçam ormanı (250-700 yaş) ve eşsiz yaban hayatı ile mutlak koruma statüsüne sahip Kartal Gölü Tabiatı Koruma Alanının tamamının madenler için ruhsatlandırılmış olduğunu öğreniyoruz.

**

Son bir haftada yangınla yattık, yangınla kalktık.

Alevlerin büyüdüğünü ağlayarak çaresizlik içinde izledik.

THK’nun uçaklarının inatlaşırcasına hazır edilmeyişini, onların yerine zamanında ve yeteri kadar kiralama yapılmayışını gördük.

Yangının büyümesinde tedbirsizlik ve ihmalin ilk sırayı alığını anladık.

İspanya Hava Kuvvetleri yanan ormanlarımıza müdahale ederken, Türk Hava Kuvvetlerinin seferber edilmemesine kızdık.

TOKİ’nin pazarlama çalışmasından utandık.

Bir gün, bir Cumhuriyet Savcısının bu tedbirsizlik ve ihmalleri vatana ihanet olarak değerlendirmesi mümkündür.

Şüphesiz, alevlerin yükselmesi, geleceğin küle dönmesinde sebep neyse aranacak ve bulunacak, suçlular cezasını çekecektir.

**

İnsanın ister istemez aklına bazı sorular geliyor:

1-Yarın, öbür gün yeni linyit yatakları işletmeye alınacak ve/ veya başka maden sahaları faaliyete geçecek mi?

2-Ormanı yanmış, canları yok olmuş, gözü yaşlı, yüreği dağlanmış yerlerde turistik tesis kurulmaya başlanacak mı?

3-Yangının büyümesinden sorumlu olanların, tedbir almayanların, ihmali bulunanların da tespit edileceği bir araştırma önergesi TBMM’de AKP ve MHP oyları ile ret edilecek mi?

06-08-2021- BANDIRMA - SÜHA ORAL