Kendi Sonunu Hazırlayan Kapitalizm

Kapitalist Sistemin Dünya'da bugün geldiği aşama da, Sistem'in kaçınılmaz sonuna doğru yaklaşılmakta olduğu tespitleri giderek artıyor.
Sistemin kendi mezarını kazan işleyişine ilişkin, duyulmakta olan sinyal müziğinin de, artık daha yüksek volümde duyulduğu, tarihsel bir sürecin içinden geçmekteyiz.
Dünya'nın hemen her yerinden yükselen sesler bizlere ; Kapitalist Üretim İlişkileri sonucu sürüklenilen bunalımdan, bölgesel çatışma ve savaş kışkırtmaları ile çıkılmaya çalışıldığını söylemekte.

İçinden geçilen ve giderek derinleşmekte olan bu sürecin, Memleket'teki yansımaları üzerine yapılan değerlendirmeler yine bizlere ;
Burjuva Siyaset kurumları tarafından, (Parlamento içi-dışı) olmak üzere, Çıkış Yolu olarak tariflenen, program ve yaklaşımlar ile, 90 küsur yıldır Egemen olan Kapitalist işleyişin sonucu, ağır hasar veren sistemin,
yeni bir Restore Etme çabası önerdiği bir süreç sunulmakta.

Geniş kafa karışıklıkları içeren bu önermelere karşı, yaşanmakta olan bu süreçten çıkış yolunun, Restorasyon dan mı, yoksa Kapitalist Üretim İlişkilerinin ve işleyişinin yerine,
Sosyalist Üretim Tarzı anlayışı ve işleyişinden geçtiği gerçekliğini, yüksek sesle seslendirmek ve anti-kapitalist bir öz ve içerik taşıyan programatik bir yaklaşımın geniş yığınların önüne konulması,
bu çerçevede çaba içerisinde olunması gerekmez mi ?
İyi de böylesi içerikte program öneren Partiler, Çevreler, Platformlar ve çabaları yok mu ?

Kuşkusuz onlar da var-var olmasına var da, demek ki eksik olan ve olması gereken bi şeyde var.
Halbu ki Kapitalist Sistem için, aynı zamanda kendi içinde kendi sonuna giden yola, taş döşeyen sistem tanımlaması da yapılır.
Ne güzel, O zaman yapılacak iş te, orta yerde durmakta.
Taş Döşemek!

İZZET KUVANLIKLI /03-11-2021/BANDIRMA