Güney Marmara'da Sınıfsal Çelişkiler ve Mücadele

SINIFSAL ÇELİŞKİLER, SÖMÜRÜ  ve MÜCADELE.
Coğrafi olarak Güney Marmara Bölgesi içinde yer alan Bandırma-Çanakkale hattı artık, Tarım ve Hayvancılığa dayalı ve küçük Aile işletmeciliği olarak tariflenen tarımsal üretim süreçlerinden hızla koparak, 80'li yıllardan bu güne,
Kapitalist Üretim ilişkilerinin belirleyici rolü eşliğinde, Ekolojik Dengenin hiçe sayıldığı, yeni ve farklı üretim süreçlerine doğru hızla evrilmekte.
Enerji yatırımları ile başlatılan,
Kara-Deniz-Demiryolu ulaşım planlamaları ve yatırımları ile birlikte bölgede kuruluş süreçleri daha da hız kazanan Metalurji, Kimya ve Gıda sektörlerinin ağırlıklı yer aldığı OSB'ler, Büyük Tarımsal İşletmeler ve Sanayi yatırımlarının giderek artmakta olduğu, sömürü çarklarının acımasızca döndüğü ve artarak döneceği bir bölge haline gelmekte.
Sınıfsal Karşıtlıklar ve Mücadele açısından bir değerlendirme yapılacak olursa ki-yapılması gereken o,
Yaşanmakta olan gelişmeler ve değişimle birlikte, Bölgede Sınıfsal Çelişkilerin daha derinden hissedilip, görünür hale geleceği, farkındalığın artan etkilerinin daha somut görüleceği bir sürecin önünü açacağı söylenebilir.
Sorun ;
Bölgede yaşanmakta olan ve yaşanacak sorunların aşılabilmesi, sınıfsal kazanımlara dönüştürülebilmesi noktasında, İşçi Sınıfının Sendikal Yapıları ile Politik Dinamiklerinin, 
böylesi zorlu bir sürece, ne kadar müdahale edici bir konumda bulunup, bulunmadığıyla ya da hazır olup olmadığıyla ilgili bir sorundur..

19-11-2022  BANDIRMA/ İZZET KUVANLIKLI