Yerel Seçimlerin Doğa = İnsan İlişkisi

Yerel Seçimlerin, Doğa=İnsan İlişkisi açısından önemi üzerine bir Not.

Yerel Seçimlere doğru evrildiğimiz bu süreçte yaşadığımız bölge de görüp tanıklık ettiğimiz,
Siyasi Partilerin Aday ya da Aday adaylarının, kendi içlerindeki çekişmeler ve "Marka Şehir Yaratacağız" söylemi üzerinden bir faaliyet sürdürülmekte.
Oysaki yaşadığımız Kent ve Güney Marmara Bölgesi,
Ağır Metal-Kimya sanayii ağırlıklı OSB Projesiyle tıpkı, Kocaeli/Dilovası gibi adım adım Denetimsiz ve Köleci Çalışma Koşullarının egemen kılınacağı bir Sanayileşmeye doğru,Tarım Arazileri yok edilip hızla sürüklenmekte.
Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim İnsanı, Akademisyen Onur Hamzaoğlu yıllar önce "Dilovası Gerçeği Raporunda" söylediği gibi, Bandırma da da katıldığı bir Panelde Güney Marmara Bölgesini bekleyen ve hatta kapımızı çalan tehlikeden söz etmişti. Panel ve bu söylemin yarattığı Sinerjinin bertarafına dönük Kentte,
"Marka Şehir" yaratacağız safsatasıyla Bölge İnsanı etkilenmeye çalışılmış,
Ulusal ve Uluslararası Güç Merkezlerinin Yerel Taşeronları eliyle Yağma ve Talana dönük planlamalar uygulamaya sokulmuştu.
Ekolojik Dengenin bozularak ve Doğanın tahrip edilmesi, İnsan sağlığının hiçe sayılarak, ucuz işgücü ve sömürüye dayalı üretim faaliyetinin egemen kılınması pahasına.
Böylesi bir süreci durdurabilmek gelinen nokta itibarıyla olanaklı mıdır ? sorusunun yanıtını verebilmek için olması gereken,
farklılıklarımızı kabullenip,
Insanlara dokunan, popülist ve Ben Merkezci çalışma anlayışlarını terkederek,
Doğa ve İnsan merkezli Ortak Çalışma anlayışını önceleyen bir anlayışla yol almayı esas alan bir faaliyetin, "içselleştirilebildiği oranda" yukarıdaki soruya yanıt bulunabilir.
Zira, Adaylar ve Aday olmaya aday siyasilerin söylemleri pek umut var gözükmüyor..