Emeklilerin Genel Durumu

Emeklilerin Genel Durumu, 
Yeni İşleyişlerin Kapısını Aralıyor..

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde
Kamu 657", SSK, BAĞKUR, Dul,Yetim ve Malüllük olmak üzere, yaklaşık Onaltı milyon Emekli Yurttaş Aylık almakta.
Kamudan Emekliler(657) dışında kalan, SSK ve BAĞKUR Emeklileri ile Dul-Yetim ve Malüllük aylığı alan yurttaşların, aylıklarının hesaplanmasında ki  
"kök aylık üzerinden manüpüle edilen Enflasyon rakamları" uygulamasının sonuna doğru yaklaşmakta olduğu, Yönetenler açısından sıkıntılar ve sorunlar üreten bu işleyişin, yeniden tariflenmesi ihtiyacı ortaya çıkmış durumdadır.
Egemen Yönetim anlayışı, 
2008 yılı itibarıyla uygulamaya koyduğu, sözde SG Reformu ile ortaya çıkan ve geniş emekli yığınlarını sosyo-ekonomik anlamda olumsuz etkileyip, egemen Sistemin sorgulanması sürecini tetikleyen bu işleyişin, revize edilmesi zorunluluğu ile karşı karşıya.
Genel çerçevenin dışına çıkmadan, 
yani devre dışı bırakmadan, "Emekliler ve Yaşlı Yurttaşlarımız, Başımızın Tacıdır!" söylemi eşliğinde, başımıza ne tür çorapların örüleceğini, hangi türden yeni uygulamalarla karşı karşıya kalacağımız, henüz bilinmiyor.
Mevcut İktidar Anlayışının, Çalışma yaşamı ve işleyişine yönelik hukuki ve idari değişiklikleri kapsayan hazırlıklarda sona gelindiği, bu düzenlemeler çerçevesinde, Emeklilerle ilgili yapılması öngörülen taslak çalışmanın da, gündeme getirilmesinin ön günlerindeyiz. 
"Kamu Çalışanları ve Emeklilerinin Aylıklarının tespitinde uygulanan, 
"Toplu Görüşme" adı verilen işleyişin,
diğer emekli kesimleri içinde, gündeme taşınacağı yolunda belirtiler giderek çoğalmakta.
Özellikle son birkaç aydır, İktidarın çeperinde konumlanan Memur Sen Konfederasyonu ve İktidar arasındaki işbirliği çerçevesinde, şekillendirilmek istenen işleyişe doğru, hızla yol alınmakta.
Memur Sen Konfederasyonu içinde yıllar öncesinden kurulmuş bulunan Emekliler Sendikası'nın, Emekliler arasında Örgütlenme ve görünür hale getirilmesi stratejisi, adım adım genişletilmekte.
Sendikal işleyiş noktasında, iç hukukta yapılacak olan düzenlemeler doğrultusunda biz Emeklilerin önüne,
"Toplu Görüşme" denilen mekanizmanın çıkartılması, sır olmaktan çıkmak üzere.
Emeklilerin önüne konacak olan böylesi bir düzenleme ve işleyişin, Emeklilerin 1995 yılından bugüne dile getirdiği, Toplu Sözleşme ve Sendika hakkı talebini karşılamayacağı, kuşkusuz yetersiz ve eksik bir işleyiş olacaktır.
Ancak bugünkü siyasal iklimde, 
Emekliler arasında büyük oranda karşılık ve kabul göreceği de aşikar olup, 
içinde bulunduğumuz sürecin, 
yadsınmaz bir gerçekliği olarak önümüzde duracaktır.
Bugün sayıları Onbeş Yirmi (15-20) civarına ulaşmış yada ulaştırılmış olan, çok parçalı Emekli Sendikaları, 
böylesi bir tablo da nasıl konumlanacaklar sorusunun yanıtı, henüz net değildir.
İçi doldurulamayan, soyut "birlik" ve sloganlara indirgenmiş söylemler eşliğinde, "emekli yurttaşlara ulaşılmasında ortaklaşılamayan" 
bir sürüklenme hali, devam etmektedir.
Emekli Sendikaları tarafından,
Önümüzde ki süreçte nasıl bir anlayış çerçevesinde, nasıl bir ortaklaştırılmış işleyişin, ortaya çıkarılması hususu, belirleyici olacaktır.
Zira 95'li yıllardan bugüne, 
görüp yaşadığımız süreç ve ortaya konan söylemler, Emekliler nezdinde yetersiz kalıyor, Sarıp Sarmalayıp Harekete Geçiremiyor, Ortaklaştıramıyor! 

19-01-2024/İZZET KUVANLIKLI