Ateist-Deist... Ve İslam

___ATEİST – DEİST…ve İSLAM___

Sosyobiyolojinin babası olarak bilinen biyolog E. O. Wilson’un geçtiğimiz günlerde New Scientist Dergisinde yayınlanan, dünyanın dinler yüzünden yok olacağını söyleyen makalesini okudum da… Fikrim geldi…

İNANMAK… İnsanın geninde var olan bir bilinmez olduğu için, dünya tarihinin en başından beri, insanoğlu hep birşeylere (işin suyunu çıkarmışsa da) inanagelmiştir.

Ateizm ve Deistlik konusunu açıklamaya çalışacaktım. İSLAM konusunda uzman veya fetva makamı olmasam da, bir İslam dinine inanmış Müslüman olduğum için, İSLAM kelimesini de başlığa kattım. Çünkü ATEİST ve DEİST konusunda laf eden ben, İslam dinine inanan bir Müslüman-ım ! Haliyle analizim, bir Müslüman gözüyle olacaktır.

DİNLER ve PEYGAMBERLER ; Kuran da yazmasa da (Kuran’ın içinde Tevrat-Zebur-İncil de vardır.) kendini dini konularda yetkin görenlerden okuduğum kadarıyla, Tanrı veya Allah ta diyebiliriz,…yeryüzüne ama insanoğluna bazı kaynaklara göre 125.000, bazı kaynaklara göre 128.000 Peygamber göndermiş. Gönderilen dinlerin sayısı hakkında, kesin bilgiler yok tabii. Ama, işbu her dinin alimleri toplanmışlar (toplandıkları yeri ve tarihi bilmiyorum !) din sayısını 4’e indirmişler, bunlara da semavi dinler demişler. Peygamberlerin sayısını da, böylece 4’e düşürmüşler. İsa (incil)-Musa (Tevrat)-Davut-(Zebur)-Muhammed (Kuran)

DİNDARLARIN İNANÇ HARİKASI ; ABD'li bir (Pew Araştırma Merkezi )araştırma kuruluşunun 2010 yılında 230 ülke ve bölgede yaptığı anketler ile nüfus kaydı araştırması sonucunda, ortaya çıkan inanç haritasına göre ; dünyada 10 kişiden 8'i bir dine inanıyor. 6,9 milyarlık dünya nüfusunun yüzde 32'si Hristiyan (1) yüzde 23'ü ise Müslüman(2). Yüzde %16 ise dinsiz !

Rapora göre ; dünyada 2,2 milyar Hristiyan (yüzde 32), 1,6 milyar Müslüman (yüzde 23), 1 milyar Hindu (yüzde 15), 500 milyon Budist (yüzde 7) ve 14 milyon Yahudi (yüzde 0,2) yaşıyor. Bunlara ek olarak Afrika, Amerika, Asya ve Avustralya'da geleneksel dinlere inanan 400 milyon kişi (yüzde 6) var. 58 milyon kişi (yüzde 1) ise Jainizm, Sihizm, Şintoizm, Taoizm, Tenrikyo ve Zerdüştlük gibi diğer dünya dinlerine inanıyor. Zerdüştlük yüzde 1'in içindedir ve bu haritada dinlerin alt grupları olan mezhepler, tarikatlar ayrıca değerlendirilmemiştir.

1,1 milyar DİNSİZ VAR ! (%16)

Bu grupta, Tanrı'ya ya da evrensel bir ruha inanan, ancak kendisini belirli herhangi bir dini grubun üyesi olarak tanımlamayan kişiler de (ateist-deist-panteizt-panenteist v.d gb.) yer alıyor.

Dünya nüfusunun yüzde 58,8'inin Asya-Pasifik, 11,9'unun Sahra-altı Afrika bölgesi, yüzde 10,8'inin Avrupa, yüzde 8,6'sının Latin Amerika, yüzde 5'inin Kuzey Amerika ve yüzde 4,9'unun da Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaşadığına işaret eden rapora göre geleneksel dinlerin yüzde 90'ı ile diğer dünya dinlerinin yüzde 89'u da Asya-Pasifik bölgesinde yaşıyor. Herhangi bir dini gruba üye olmayanların üçte biri de (yüzde 76) Asya-Pasifik bölgesinde yer alıyor. Sadece Çin'de 700 milyon dinsiz bulunuyor.

DİNSİZLERİ KATEGORİZE EDERSEK ; Ateistler, bir yaratıcının olduğunu yani ALLAH’ı veya TANRI’yı kesinlikle red ederler. Ateist sandığımız Deistler ise, Tanrıyı kabul ama Dinleri… dolayısıyle de Peygamberleri red ederler. Ateizmin zıddı yani karşıtı Deizmdir Deizm, Tanrıcılıktır. Bu yüzden de DİNSİZLER Kategorisinde birlikte yer alırlar. ŞAMANİZM i Türklerin eski din inanışı olarak düşünürsek, deizm ile gök tanrıcılık (TENGRİCİLİK) benzerdir ve islamdan önceki Türkler deisttir.

Ateizmde tanrının varlığı tamamen reddedilir. Ateizmde maddenin sonsuz olduğuna ve yaratılışın doğanın kanunları gereği oluştuğuna inanılır.

Deizmde ise ; Tanrı konsepti ve insanın tanrıyı bilmesi gibi konular, deistleri ilgilendirmez. Deistler bir tanrının herşeyi yarattığına ve daha sonra bırakıp gittiğine inanır. Yani tanrı vardır, yaratmıştır, kanunları koymuştur ve gitmiştir. Herşey bu kanunlar çerçevesinde işlemektedir.

Ateizm ve Deizm Arasındaki Farka bakacak olursak : - Ateist tanrının varlığını reddeder. Deizm tanrının varlığını reddetmez. - Deist tanrının herşeyi yarattığına ve sonra gittiğine ve hiçbirşeyi kontrol ve denetim altında tutmadığına inanır. Ateist tanrının varlığını hepten reddeder. - Deist tanrının bazen çok nadir de olsa olaylara müdahil olduğunu söyler, ateist ise tanrının varlığını baştan reddeder. Şeklinde bir şema karşımıza çıkar.

Dünyayı gezmedim… ama Türkiye’ye gelenlerin içinde tanıştığım farklı din mensuplarıyla veya gerek Türk gerekse farklı ırklardaki ateistlerle, deistlerle yaptığım görüşme ve konuşmalarda edindiğim bir izlenim oldu ki, Müslümanların haricinde din-li-din-siz hiçbir mensup, kendini tanımlarken, kendini tanıtırken, asla dinini söylemiyor. Kendini diniyle tarif etmiyor yani…

Türkiye’yi 15 yıldır yöneten AKP lilerin ve liderlerinin çok sığındığı, MİLLİ İRADE var yaa ; geçende o iradeye inanıyorsak dedim ki, bütün dinleri, bütün peygamberleri dünya kamuoyu ve insanoğlu nezdinde oylayalım. Öyle ya, bu dinlerden birisi 1. Çıkacaktır ve o çoğunluk çoğulculuk anlamında demokratik olarak dünyanın yönetimini ele alabilecektir.

Ama yukarda verdiğim dinler haritasına baktığımızda göreceğimiz gibi maalesef İSLAMİYET Dünyadaki 1. Din değildir ve çoğunluğu (şimdilik) ele geçiremeyecektir. Ama ileride Müslümanların dünya hakimi olacağını, şöyle düşünüyorum ne yalan. Çünkü Müslümanlar yaşadıkları yerde öyle bir üreme metodu kullanmışlar ki, yaşadıkları ülkelerin çoğunda, çoğunluk nüfusu olmuşlar. Neden yarın yaşadıkları dünyada, çoğunluk olmasınlar ? Öyle ya, diğer dinlerin tarihi ve yaşı daha eski olmasına rağmen, en genç din İSLAM dır. Haaa, üreme konusundaki ısrarları yüzünden Müslümanlar, diğer dinlerin mensuplarına göre, en genç nüfusu da oluşturmaktadırlar.

GELELİM OKUDUĞUM MAKALEYE ;

Sosyobiyolojinin babası olarak bilinen biyolog E. O. Wilson, dünyanın dinler yüzünden adım adım yok olacağını söyledi yaaa, düşündüm ve doğru dedim. Çünkü tarihi bilgilerime göre insanoğlu bilinen tarihin tümünde toprak için savaşmış gözükse de, birçok dünya savaşları da din savaşı şeklinde geçmiş. Bugün de bir 3. Dünya savaşı olasılığından bahs ediliyor ki, 3. Dünya savaşında DİN’in bir faktör olmayacağını kim söyleyebilir ve neden dinler savaşı olmasın 3. Dünya savaşı ?

E. O. Wilson’un makalesinde özetle ; “… her bir inanç, istediği kadar cömert, şefkatli, sevecen ve yardımsever olsun, yine de diğer inançları küçümsüyor. Bizi aşağı çeken şey, dini inançlardır."

" Dünyanın her yerinden insanların, bir Tanrı tarafından izlenip izlenmediklerini merak etmeye dair güçlü bir yatkınlığı var. Hemen hemen her insan, başka bir hayatı daha olacak mı üzerine kafa yoruyor. Bunlar insanlığın birleştiği ortak şeyler."

" insan bilincinin sınırlarını aşan arayışın, kabile dinlerince gasp edildiğini…"

" İnsanlığın yararı için yapabileceğimiz en iyi şey, dini inançları tamamen yok etme noktasına kadar azaltmaktır. Ama elbette, türümüzün doğasındaki arzuyu ve bu büyük soruları sormaya devam etmeyi yok etmek değil."

“ insanlığın geleceğine dair, dünyanın artık dengede olmayacağı bardağı taşıran son noktaya gelineceğini…”

" Ve bu olduğunda, her şey çökecek ve bizde onunla beraber yıkılacağız."

Katılırız, katılmayız bu düşüncelere ama ; Dünyanın bir dinler savaşı yaşayacağını bugünkü konjoktürde kim red edebilir ? Bkz. Suriye-Irak ve diğer islam ülkelerine…

1. Din ; 2,2 milyar Hristiyan (yüzde 32),

2. 1,6 milyar Müslüman (yüzde 23),

3. 1,1 milyar dinsiz ateist (yüzde 16)

4. 1 milyar Hindu (yüzde 15),

5. 500 milyon Budist (yüzde 7)

6. ve 14 milyon Yahudi (yüzde 0,2) yaşıyor.

7. Bunlara ek (1) olarak Afrika, Amerika, Asya ve Avustralya'da geleneksel dinlere inanan 400 milyon kişi (yüzde 6) var.

8. Ek-2 olarak ta, 58 milyon kişi (yüzde 1) ise Jainizm, Sihizm, Şintoizm, Taoizm, Tenrikyo ve Zerdüştlük gibi diğer dünya dinlerine inanıyor.

Peki, bu dinleri yok edebilir miyiz ? Dünya için ortak bir din içermeyen anayasa yazabilir miyiz ? Şimdilik, bu da mümkün olmadığına göre, ben NOGAYTÜRK olarak dinlerin ve alt grupları olan mezheplerin ve tarikatların yarın bütün insanlığın başına, çok büyük bela olacaklarını, çok kan döküleceğini görebiliyorum. Bu gördüğümü de bütün din-darların, bütün ate-ist ve de-istlerin de görmesi dileğimdir. Çünkü, madem hepimiz aynı gemideyiz, yarın olabilecek yangınlar da hep birlikte yanacağız, hep birlikte yok olacağız…! Bu tabloda ; gel de ırkçılık yapma, gel de vatancılık yapma, gel de Atatürk-çülük yapma ! TTK. Dünya Türk olacak Arkadaş ! 02.11.2016 NOGAYTÜRK