Sendikal Mücadelede Belirleyici Olan..

Sendikal Örgütlenmede
Belirleyici Olan Renkler Değil
Doğru Mücadele Çizgisidir

İşçi Sınıfının Sendikal Örgütlenme Mücadelesi konusunda dillere pelesenk olan kavramlardan biri de
Sarı Sendika kavramıdır.
Halbu ki Sendikanın
Sarısı, Kırmızısı, Yeşili olmaz.
Sendikal Mücadele de
Belirleyici olan unsur,
Nasıl Bir Örgütlenme ve Mücadele Anlayışı doğrultusunda faaliyet yürütülüyor,

bakılması ve sorgulanması gereken husus bu olmalıdır.
Bakış ve değerlendirme açınızı bu noktadan başlattığınız da ve önyargılarınızdan sıyrılarak, objektif bir değerlendirme ye ulaştığınızda,
Sendikal Mücadelenin bugün içinde bulunduğu gelişememe nedenlerini anlayabilmek pek te zor değildir.
Bu konuda birçok örnekleme yapılabilir ancak,
Söylem Değil, Bifiil Örgütlenme Hali ve Mücadeledir Aslolan.
Bugün bu bakış açısıyla objektif bir değerlendirme yapıldığında,
Giderek İşkollarına yaygınlaşan Bağımsız Sendikal Yapılar ile Konfederasyon ayrımı yapmadan İşçi Sendikaları içinde bu türden Mücadeleci anlayışları görebilmek mümkündür.
Sözün Özü,
Az Laf Çok İş Olmalıdır.
Milyonlarca Örgütsüz İşçinin Bakıp Görmek İstediği Yer Güven İle Birlikte Tam da Burasıdır.

***

TÜİK'e Göre Asgari Ücret,
Ağır işlerde çalışanlar için
2 bin 792 lira 10 kuruş,
Orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş,
Hafif işlerde çalışanlar için
2 bin 339 lira 10 kuruş
Uygundur Denilmiş.
Gerçi bu Rakamlar Henüz Kesin Olmamakla Birlikte,
Bu Açıklama ile Artık İşçilerin ve Sendikaların Başlatması Gereken,
Önü Açılmış Bulunan
Hukuki ve Meşru Bir Mücadele Süreci Olabilmelidir.
Asgari ücret tespit sürecinde işçilerin topluca iş bırakması ve genel greve gitmesi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından kabul edilmiş bir haktır. İşçilerin ve sendikaların asgari ücreti artırmak için hükümete ve işverenlere baskı yapmak amacıyla Genel Greve gitmesi ILO’ya göre meşrudur ve sendikaların normal faaliyetleri arasındadır.
Asgari ücret için yapılacak Grev, toplu pazarlık sürecindeki kanuni greve benzemez.
Bunun için 6356 sayılı yasada dayanak aramaya gerek yoktur.
Dayanak,
Türkiye tarafından onaylanan ILO sözleşmeleri ve Anayasa’nın 90’ıncı maddesidir.

23-12-2020/BANDIRMA/İZZET KUVANLIKLI