Davalı Bandırma Kent Konseyi Fiyasko (2)

DAVALI BANDIRMA KENT KONSEYİ FİYASKO (2

( 27 Temmuz 2015 Genel Kurulunda bana 5 dakika konuşma hakkı verip, müdahalelerle konuşturmayanlara, insicamımı bozanlara, tahammülsüzlük yapan, SÖZDE aslan sosyal demokrat arkadaşlara ithaf ediyorum bu yazımı. Nasılmış İNSİCAM BOZMAK ve TAHAMMÜLSÜZLÜK ? )
Öncelikle ; Bandırma eski CHP Belediye Başkanı SEDAT PEKEL'i ve şimdiki CHP Belediye Başkanı DURSUN MİRZA'yı... dönemlerinde BANDIRMA KENT KONSEYİNE ne kadar para verdikleri ve Belediye bütçelerinden ne kadar pay ayırdıkları ve ; verdiklerini  nasıl belgelediklerini... açıklamaya, şeffaflığa davet ediyorum.

54 Mahallesi, yüzlerce STK sı ve 150.000 nüfusuyla Bandırma Kent Konseyi ; 27 Temmuzda 102 oy kullanılan bir genel kurulda, (şişirilen) mimar ve CHP Bld Meclisleri üyesi bir adayla, BANDIRMA KENT KONSEYİ nin yönetimi almış, Bandırma Kent Konseyi de yıllardır hapsolduğu CHP lilerin tahakkümüne tekrar girmişti de... 5 aydır sesi soluğu çıkmayan sayın KONSEY’in, dün kendi seçtiği yürütmesinin, kendi seçtiği yönetimin, kendi seçtiği komisyonların ve hakim olduklarını düşündükleri STK ların (Öyle ya hepsi solcu, hepsi CHP li sanki...), ancak % 10' nun, 25-30 kişinin... ancak katıldığı bir genel kurul gerçekleştirdi. FİYASKOYDU ! Fiyasko oldu...
Yakıştı mı ? Yakışıyor mu Bandırma ya...bence hiç yakışmıyor !

Önceki değil de, evvelki Kent Konseyinin bir genel kurulu için yayınlanan bir yazı yazmışım da... BANDIRMA KENT KONSEYİ FİYASKOSU ! diye başlık ta atmışım o yazıya. Dün baktım, tarih tekerrür etmiş...yine yeni bir FİYASKO !
Tarih, tekerrürden ibaret diyorlar ya, çok doğru galiba. Eski filmleri seyrettik gene, nafile namazları, beyhude çalışıyormuş gibi gözükmeleri, eski konseylerin uçurtma uçurmaktan, oraya buraya tur düzenlemekten başka birşey yapmadıklarını, fiyaskolarını hatırlayınca, yine Bandırma'nın hayatını çok olumsuz etkileyecek 1/100.000 ÇDP için, Termik Santraller için uyduruktan yaptıkları protestoları hatırladım ister istemez... Kendilerini iyi aldatıyor bu solcu arkadaşlarımız da, acaba herkesi de... aldatabildiklerini mi düşünüyorlar bilemem ! 

Çünkü, ortada elle tutulur, gözle görülür tek icraatı olmayanlar, yine ; körler sağırlar birbirini ağırlar misali, birbirlerini eğlendiriyorlar sadece !
Genel Kurulda, CHP ve CHP liler tek hakim... Amenna ! Ama dikkatimi çekti ve dikkatimi çekiyor...Bandırmalı 3 tane CHP Milletvekili var değil mi ? Neden 3 ü de orda yoktu acaba ? Veya NAMIK HAVUTÇA, önceki konsey toplantılarına mutlaka katılıp konuşurken, dün neden yoktu ? Ahmet AKIN da öyle...Veya, neden sadece Mehmet TÜM vardı ?

 Benim katıldığım kısımda ;  Ben açılış konuşmasını yapan mevcut (kendisinin Bandırma için mucizeler yaratacağı düşünülen...)  MİMAR Şerafettin ENGÜDAR'ı dinledim. Öyle ya, icraat makamının başı !  5 Ay önçe şaşalarla gelmişti ! Yaptıklarını ve yapacaklarını anlatacak sanıyordum. Nasılsa seçimsiz bir genel kurul...
Ama o ; meğerse şikayet için çıkmış kürsüye. Konseyindeki yürütmenin, yönetimin, komisyonların hiçbirşey üretmediklerini (çalışmadıklarını), Gençlik Komisyonu Başkanını ise hiç görmediğini, Kadın Komisyonunun dağıldığını falan söyledi. Yani özitirafta bulundu, özeleştirisini yaptı (özeleştiri, erdemliliktir teşekkür ederim o vasfına ) amenna ! Görev yapamadığını adeta tescil ve adeta ikrar etti. 

Ben, konuşması bitene kadar müdahale etmedim ama bitirdiğinde ; Sayın Başkan, orası ŞİKAYET MAKAMI değil-i, yapamıyorsalar GİTMELERİ gerektiği konusunu, hatırlatmak zorunda kaldım. Öyle ya... Şaşalı bir şekilde, KENT KONSEYİNE bir şekilde el koyuyorsunuz, aman farklı görüşten birileri sızmasın diyorsunuz...Sonra da çıkıp kürsüye, kimsenin çalışmadığından, konsey üyesi STK lardan, HERKESTEN şikayetçi oluyorsunuz !  
Engüdar Başkan bana ;  SHOW yapıyorsun diyebildi sadece...Öyle ya, ben kral çıplak-ı haykırdığım için, sayın başkanın gözünde, bir showmendim...
Keşke alkışlasaydım, BÜYÜKSÜN BAŞKAN ! diye bağırsaydım ! O zaman sanırım, iyi çocuk olabilirdim belki :) Yalakalık zor zanaat arkadaş, yapmadım, yapamadım tabii...
KÜRSÜYE,  CHP li DURSUN MİRZA (Band. Bld. Bşk) ÇIKTI...

Öncelikle hatırlatmak isterim ki ; Sayın Başkan, sen artık CHP nin değil, BANDIRMALILARIN BELEDİYE BAŞKANISIN ! 
Çıktığı gibi ; Genel kuruldan daha çok bana hitap ettiği için, ben de mecburen oturduğum yerden ayağa kalkarak, cevaplarımı verdim, sorularımı sordum.
Ama, sayın başkanımız ;  cevap vermek yerine acz göstererek, benim genel kurulda (2) oy aldığımı delil tutarak, burada konuşmaya hakkım olmadığına ima ve provake yaptığımı falan deyiverdi...Gerçi gel mikrofona konuş dediyse de, koskoca başkanın yerine kürsüye çıkmam hoş olmazdı ve o kürsüden beni konuşturmayacak taraftarları zaten ayaktaydı ve hepsi zaten, bana laf yetiştirmeye çalışıyorlardı...

Önceki, Adil LEVENT ÇOŞKUN Yönetimindeki Kent Konseyine Belediye Bütçesinden 40.000.00 TL verdiğini, seçimli genel kurulda söylemişti Başkan... Unutmuş, bana şahsen söylemişti... onu da unutmuş... İBRASIZ Mali denetimi olmayan bir Kent Konseyini doğru buldu ve bütçesi olmayan konseyin, ibraya da ihtiyacı olmadığını söyleyiverdi. Mali denetimden uzak bir konsey ! Örneği, dünyada yok tabii ki....
Oysa ben bu konuyu, 40.000.00 TL yi de belirterek, gazetem GERÇEK te, 15.08.2015 Tarihinde yayınlamışım...Sosyal medyadaki sayfamda yazmışım, İPTALİ dava dilekçemde de, bizzat belirtmişim.
GERÇEK GAZETESİNDEKİ METİN ; ( 8- İBRA ; Genel Kurul Gündeminde, yasal eksiklik olarak gelir-gider hakkında hiç bilgi verilmemiş ve bilanço gösterilmemiş, dolayısıyle de eski yönetim İBRA EDİLMEMİŞTİR.

Kent Konseyleri, faaliyetleri bakımından bütçesiz ve Belediyeden aldığı yardımlarla yürütülüyor gibi görünse de, mevcut Belediye Başkanının 1 yılda Bandırma KENT KONSEYİNE 40.000.00 TL verdim demesi (Belediye Muhasebesinde bu miktar ne şekilde gösterilmiştir), görevi bırakan başkanın ise, Belediyeden doğru dürüst hiç yardım/para almadım, faaliyet giderlerimi cebimden harcadım (belgelerini ortaya koymaması) demesi karşısında, İBRASIZ KONGRE usülsüzdür.)

DAVA DİLEKÇEMDEKİ METİN ; ( 9- İBRA ; Kent Konseylerinin MALİ YAPISI, Yönetmeliğin 16/A-(Ek madde: 06.06.2009-27251 S.R.G Yön./10.mad) ile izah edilmiştir. Burada, Kent Konseylerinin BÜTÇEsinin olacağı varsayılmıştır. Varsayılana göre de ; BÜTÇESİ olan, olması gereken bir kurumda GELİR-GİDER Muhasebesi de olacaktır. Yoksa, himmetlerle, belgesiz bağışlarla ve ödemelerle yürütülen bir MALİ YAPI olamaz !
Genel Kurulun Gündeminde ; yasal eksiklik olarak gelir-gider hakkında hiç bilgi verilmemiş ve bilanço gösterilmemiş, biz BÜTÇESİZİZ denilerek, dolayısıyle de eski yönetim İBRA EDİLMEMİŞTİR. 

Kent Konseyleri, faaliyetleri bakımından bütçesiz ve Belediyeden aldığı yardımlarla ? yürütülüyor gibi görünse de, mevcut Belediye Başkanının 1 yılda Bandırma KENT KONSEYİNE 40.000.00 TL verdim demesi (Belediye Muhasebesinde bu miktar ne şekilde çıkış – harcama gösterilmiştir), görevi bırakan başkanın ise, Belediyeden doğru dürüst hiç yardım/para almadım, faaliyet giderlerimi cebimden harcadım (belgelerini ortaya koymaması) demesi karşısında… 
Bandırma Kent Konseyinin yasalara uygun yürütülmediği ve bundan sonra da yürütülmeyeceği açıkça ortaya çıkmıştır ki bu dehşetli bir yasadışılıktır. İBRASIZ KONGRE usülsüzdür. Denetimsiz, Konsey olamaz !

Önceki yönetimin, bastırdığı FAALİYET KİTAPÇIĞINDA ve genel kurulda sunduğu slayt gösterisinde, 30’u aşkın maddi faaliyet vardır ve bu faaliyetler, hiçbir gelir ve gider belgesi olmadan nasıl gerçekleştirilmiştir ? 
BÜTÇESİZ olunacaksa bile ; Gerek Belediye, gerekse de Başkan… Konseyin faaliyetlerine harcadıkları paraları önce kent konseyinin bütçesine/kasasına vereceklerdir. Yoksa, eski başkan A.Levent ÇOŞKUN’un, Kent Konseyine harcadıklarını kendi şirketlerine fatura ettirmiş olması da gerek Kent Konseyleri Yönetmeliğine, gerekse de Vergi Kanunlarına aykırıdır. Ticari şirketlerin, KENT KONSEYİ harcamalarındaki (otel, yemek, şilt, yol v.s) giderleri vergi dairesine masraf göstermesi yasadışıdır.
Belediye başkanı da, 40.000.00 TL’yi belediye faaliyeti adı altında, Belediye kasasından harcamışsa… yasal değildir. Belediye, kendi meclis kararı ile Kent Konseyine kendi bütçesinden bir yüzde miktarı belirler ve bu parayı Kent Konseyine verir. Kent Konseyi de belgeli harcamalarında bu bütçesini kullanır. Ama, genel kurul yapınca da gelirinin giderinin hesabını, genel kurula verir ve İBRA ister. Genel yasalar ve içtihatlar, böyledir.

 
Bütçesiz ve geliri gideri belli olmayan ve karanlıkta bırakılan bu husus dahi, kongrenin acilen iptalini gerektirir. İBRA edilmeyen yönetim hakkında da, ilgililerin, gerekli görmesi halinde, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması gerekir.
Davamız konusu denetimsiz KENT KONSEYİ ve kongresi, hayatın olağan akışına aykırıdır.)

***

Şimdi siz, o gün yayınlanan yazımdaki 40.000.00 TL rakamını tekzip etmeyeceksiniz, şimdi siz, Mahkemeye verdiğiniz savunma dilekçesinde yine bu rakam için, tek kelime cevap ve açıklama vermeyeceksiniz, ama dün ben sordum diye, Konseyde Belediyenin paraları yeniyor harcanıyor, ama karşılığı icraat yok dediğim için, beni yanlış anlamakla itham edip veya müfteri gibi ima edip, beni 2 oy almakla küçültüp, siz yüceleceksiniz öyle mi ? Peki BÜYÜKSÜNÜZ BAŞKAN MİRZA o zaman ! 
Sayın MİRZA ; eğer herkes aldığı oy kadar konuşma-eleştiri-öneri hakkına sahip olacaksa, ve bütün CHP liler solcular-sosyalistler böyle düşünüyorsa... yanmışız biz arkadaş ! 
HİTLER in oyları da, en yüksekti ve o zaman, o'nun getirdiği faşist rejim haklıydı ! Veya bugün CHP liler % 52 oy alan C.Başkanı sayın R.Tayyip ERDOĞAN'ı asla eleştiremezler, eleştirmemeliler, öyle değil mi  ?
Yazık oldu sayın MİRZA, ÇOK YAZIK ! Hadi kendini, siyasi hayatını bitiriyorsun, koskoca sözde özgürlükleri savunan, aslan sosyal demokratlığı da bitiriyorsun... !
KENT KONSEYİ MAHKEMELİK Mİ ?

Evet... Yaptığı genel kurul ve seçimler hukuka aykırılıktan, benim açtığım davadan dolayı, şu anda mahkemelik. 
Bilinmeli ki ; BANDIRMA KENT KONSEYİ 27.07.2015 Tarihindeki genel kurulu ve seçimi ;  Tarafımdan İPTALİ talebiyle Balıkesir İDARE MAHKEMESİ nin 2015/1422 E. Sayılı dosyası ile derdesttir.
Yürütmenin durdurulması talebim RED edilmiş olsa da (ben buna da itiraz edebilirdim üst mahkemede, etmedim.) ;  İPTAL Davası, esasta halen devam etmektedir. Davayı kazandık, konseyimizin üzerinde gayrihukukilik gölgesi yok diyenlerin söyledikleri, yasal gerçeği yansıtmamaktadır. MİRZA KONUŞURKEN DIŞARI ÇIKTIM...
Başkanın insicamı düzelsin, ne konuşacaksa rahat konuşsun diye, konuşmanın yarısında, genel kurul salonundan, onları sevindirmek adına çıktım. Benden sonra, 3 gündem maddesiyle ilgili ;  sözde aldıkları BANDIRMAYI İL YAPMA (nafile namazdır Büyük Şehir olunduğunu unutuyorlar sanırım.) ve ORDU DONATIM ALANI (Limanın arkasındaki tepe) hakıknda oranın da YEŞİL ALAN OLMASINI Kararlaştırmışlar ki, bu kararın mercii olmadıklarını da burada unutmuşlar sanırım. YÖNERGELERDE yaptıkları değişikliklerde olmuş ta, umarım hizmete mütedair değiştirmişlerdir diyorum...

Bu toplantının ve bu yönetimin de, Bandırma adına, Bandırmalılar adına bir FİYASKO olduğu hakkındaki tespitimde, umarım yanılırım.

29.12.2015  NOGAYTÜRK. BİLİNE ?

Bandırma Kent Konseyinin seçimlerindeki hukuki şaibe, hala üzerlerindedir ve ben eğer biraz hukuku biliyorsam, naçizane hukuki kanaatime göre ; işbu seçim İPTAL edilecektir...