Kardeş Şehir Efsanesi

KARDEŞ ŞEHİR EFSANESİ  KAMEN (ALM.) ! ve TONGXİANG (ÇİN) KARDEŞ ŞEHİR uygulamasında, yasal dayanaklarımız ; 
Türkiye Cumhuriyetinde KARDEŞ ŞEHİR ler uygulaması ; 1173 S. Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hak. Kanun’un 1. Md.sinin 6. Fıkrası...:,  
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 74. maddesi, yine aynı kanunun belediye meclisinin görevlerini düzenleyen 18. maddesinin (p) fıkrası...:
İçişleri Bakanlığı’nın kardeş şehirlerin kuruluşunu geliştirmek amacıyla yayınlamış olduğu 2005/36 ve 2005/62 S. Genelgeleri...: a) Yurt dışındaki bir belediye ile kardeş kent ilişkisi kurulmasında ilgili belediye meclisinin kararı, kardeş kent ilişkisi kurulacak olan kent hakkında bilgi ve kardeş kent ilişkisinden beklenen faydaların neler olduğu, kardeş kent ilişkisi kurulurken kardeş kent protokolleri de imzalanacaksa ilgili protokollerin metni.
Ek olarak ;
•    3335 S. Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun’un 1. Maddesinin 6. Fıkrası... 
•    5216 S. Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ve 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nun ilgili maddeleri... 
•    Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın ilgili maddeleri de... yasal mevzuat kapsamında sayılabilir.
 “ Belediye Meclislerinin görev ve yetkileri ise, şunlar/mış :
... Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.”
Kardeş Şehir için bir sayı kısıtlaması da yok, yapın yapabildiğiniz kadar ! Bu yasal dayanaklarla, 1999 yılında DSP den Bandırma Belediye Başkanlığına seçilen Dr. Halil ÜNLÜ (19.04.1999-28.03.2004) koltuğa oturduktan (9) gün sonra, DYP Belediye Başkanı Durgut ERGİN in pişirip hazırladığı, KAMEN KARDEŞ ŞEHİR anlaşmasını, Mecliste imzalamış. (22) yıldır da işbu uygulama, DYP M.Cemal ÖZTAYLAN, DYP Recep ERAYDIN, CHP Sedat PEKEL, CHP Dursun MİRZA, CHP Tolga TOSUN tarafından, devam ettiriliyor. 20.06.2002 Tarihinde de, yine Dr. Halil ÜNLÜ tarafından imzalanan ve nedenini hiç anlayamadığımız ve sesi de duyulmayan şekilde, Doğu Türkistan Türklerine asimilasyon ve katliamlar yapan ÇİN HALK CUMHURİYETİ nin TONGXİANG Şehri ile, KARDEŞ ŞEHİR anlaşması imzalanmış.

Yani ; kardeş şehir uygulamalarının mimarı, Demokratik Sol Partiden Belediye Başkanı olmuş rahmetli Dr. Halil ÜNLÜ ! Doğru Yol Partili Durgut ERGİN de, taşeronu...! (3) dönem CHP liler de, halka bilgi vermeden, işbu uygulamadan, turistik manada yararlananlar tabii...
Yararlananlar, yasalara uygun mu yararlanıyorlar ?
Bence HAYIR ! Yarın bir savcı çıkıp ta, yarın İçişleri Bakanlığı müfettişleri çıkıp ta, yasal olmayan turistik geziler hakkında bir soruşturma açarsa, kamu zararını tespit ederse şaşırmam. 
Bandırma Belediyesi, yasal dayanaklarını kurarken İçişleri Bakanlığına, kardeş kent ilişkisinden yaratılacak faydaları protokol ile belirlemiş, beklenen faydaların neler olduğunu bakanlığa rapor etmiş olmalıdır değil mi ? Şimdi, adı geçen Belediye Başkanlarının hepsi, kardeş şehir uygulamasında bekledikleri faydaların hangilerini gerçekleştirdiklerini veya gerçekleştiremediklerini, nedenleri ile ortaya koymalıdır. Bandırma belediyesinin kasası önce Bandırmalılarındır ve kamudur. 
Belediye Meclisleri, gidiş ve gelişler için oybirliği ile kararlar verirken, gezip-tozmalara, yiyip-içmelere kararlar verirken ;  KARDEŞ ŞEHİR uygulamasının yasal gerekliliği olan...mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapmışlar mıdır ve bu işbirliklerinin sonucu nedir ? Kardeş kent ilişkileri kurarken ; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirmişler midir ? 
Yasal gereklilikten ötürü, bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapmışlar mıdır, yaptırma, kiralama veya tahsis etme konularında meclislerin bir örnek kararları var mıdır ?  
Yoksa, gelen ve giden heyetler Belediyelerin bütçelerini kullanıp, tarihi ve turistik yerlerde gezerek veya şengen vizeleriyle komşu ülkeleri de gezerek, kendilerini mi tatmin etmişlerdir ? Eş-Dost ve akraba ziyaretleri mi yapmışlardır ?
KAMEN ve TONGXİANG kardeşlerimizden, şehrimize yatırıp yapan veya Bandırmadan oralara gidip yatırım yapan işadamlarımız var mıdır ? Giden heyetlerde işadamları var mıdır ? Kardeş şehirlerle, ortak gerçekleştirilen etkinlikleriniz var mıdır ?
Belediye Meclisleri, kendilerine verilen görev ve yetkileri iyiye mi, kötüye mi kullanmışlardır ? Giden heyetlerin liyakatı nedir ve hangi kriterlerle isim tespit edilmektedir ?
Kamen Belediye Bşk Elka Kappen buraya geldi, Bandırma Belediye Bşk/ları da, oraya gitti değil mi ? Bu gidiş ve gelişlerin sonucunda, şehirler ne kazandı ? Bandırmalı olarak ben ne kazandım, ne kaybettim...? Kamen e gazeteci denilerek götürülen ve masrafları tarafımızdan karşılanan kişilerin kariyeri, liyakatı ve gerekliliği neydi ve orada ve dönüşlerinde, ne katkı sağladılar ? Yoksa ; bu turistik geziler, birilerine ikram olarak mı sunuluyor ?
  
Arkadaş, ben (2) KARDEŞ ŞEHİR e de karşıyım, kardeş şehir denilerek yapılan israflara da karşıyım. İlla kardeş şehir mi seçeceksiniz ?
Buyrun, Güney KORE ve ordaki muharebe şehirlerimiz !
Bandırmalı şehit Mehmet GÖNENÇ 1951...Komünist ÇİN'liler tarafından şehit edildi. Dünya savaş tarihinde hala anılıyor ve Güney Kore de onun adına birçok saygı etkinlikleri yapılıyor. Biz de, anısına Bandırma da bir liseye adını vermişiz de...Neden Güney KORE / TÜRKİYE dostluğu, işbirliği geliştirilmiyor dersiniz ? Güney KORE milli gelir ve kalkınma bakımından TÜRKİYE nin çok üstüne çıktı ve dostluk ilişkilerimiz, ülkemize müthiş yararlar sağlayabilir değil mi ? 
Ama, KIZIL ÇİN den kardeş şehir seçmişiz, aslan sosyal demokratlar sayesinde ve şimdi, ÇİN e karşı gıkımızı çıkaramıyoruz değil mi ? Doğu Türkistandaki ırkdaş, kandaş ve mezhepdaş Türklere uygulanan zulme de ses çıkaramıyoruz değil mi ? ÇİN ile olan ilişkilerimiz yüzünden DOĞU TÜRKİSTAN ı unuttuk mesela, veya görmemeye çalışıyoruz. Şehit Mehmet GÖNENÇ gibi bir değerimiz var, onu da anamıyoruz değil mi ? 
Yok biz hür ve tam bağımsız Türkiyeyiz diyorsanız, buyrun, GÜNEY KORE deki şehidimizin şehadet şehriyle, KARDEŞ ŞEHİR olalım. CAMEN yanlış, TONGXİANG yanlış... Olmuyorsanız susun !  

20/10/2021 /RAMAZAN NARİN -NOGAYTÜRK -BANDIRMA