Sayıştay Raporunda Büyükşehir 2

SAYIŞTAY RAPORUNDA BÜYÜKŞEHİR-2

Sevgili Ülkemin her yerinden yolsuzluk ve usulsüzlük haberleri bir biri ardına geliyor. Her yer irine ve kire bulanmış. Hangi taşın altına baksan bir pislik, bir koku çıkıyor. Ulusal basında ulusal düzeydeki usulsüzlük ve yolsuzlukları ağzı açık okurken, yerel düzeydeki usulsüzlük ve yolsuzluklarda habersiz ve tepkisiz kalıyoruz. 2019 Yılı Kasım Ayında Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporunda tespit edilen konular nedense Balıkesir Basınında ve Balıkesir kamuoyunda görmezden geliniyor.

Bu raporda neler var? Bir önceki yazımda rapora ilişkin bazı konuları gündeme getirmiştim. Bugün ise raporda Sayıştay Denetçilerince tespit edilen yasa dışı harcamaları tablo halinde bilginize sunacağım. Ancak iş sadece tablodan ibaret değil. Bir örnek vermek gerekirse Büyükşehir Belediyesi sözleşmeli çalışan personelin almış olduğu sosyal denge tazminatına ilişkin işveren sigorta primi olan 420.000 TL’yi SGK’yı ödemiyor. Peki, bu para nerede harcanıyor? Eğer aşağıdaki tabloları incelerseniz paranın nerede harcandığını görürsünüz. Bir diğer konu bu kadar usulsüzlükle hangi yandaş şirket ve/veya şahıslar zengin edildi acaba?

Yine Büyükşehir’in yasa tanımazlığı bunlarla sınırlı değil. Sayıştay Denetçilerine göre 929.000 TL olan otopark gelirinin amaç dışı kullanıldığı ifade edilmektedir. Şimdi sözü bir kenara bırakıp rakamlara bakalım.

İŞİN EKSİK YADA HATALI YAPILMASINA RAĞMEN TAM YAPILMIŞ GİBİ GÖSTERİLEREK YAPILAN ÖDEMELER

İHALE LİMİTLERİNİN ALTINDA KALMASI AMACIYLA AYNI İŞİN PARÇALARA BÖLÜNEREK DOĞRUDAN TEMİNLE ALINAN İŞLER

Sayıştay Denetçilerince raporlanan bulguların bazılarının toplamı 1.942.217 TL. Bu rakamın içerisinde bir önceki yazımda belirtmiş olduğum araç kiralama ve dergi basım işi yok. İlan giderleri yok. Bu kadarı bile taze Büyükşehirin daha ilk döneminde nasıl bir israf ve usulsüzlük bataklığına düştüğünü görmeye yeter.

Sıradan bir yurttaş olarak benim gördüğüm bu israf ve usulsüz harcamaları Balıkesir Milletvekilleri, Balıkesir Basını, Meslek Odaları, Siyasal parti il başkanları görmüyor mu? İç İşleri Bakanlığı konu ile ilgili herhangi bir inceleme başlattı mı?

‘Benim hırsızım’ iyidir felsefesini bir kenara koymadığımız sürece ne yaşam kalitemizi yükseltebiliriz nede aç gözlü politikacıları doyurabiliriz

 08-0-2020/CEVDET AYAN