TC ye İMAN, KABE… ALACA MESCİD BALIKESİR (1)

TC ye İMAN, KABE… ALACA MESCİD BALIKESİR (1)
RAMAZAN NARİN·19 MAYIS 2017 CUMA
15-16 Mayis 1919 da olanlari (izmire yunan  çikarmasi, Bandirma Vapuru ve Balıkesir  Alacamescid Camisi)  bilmeyenler... '' Düşmanı geri gönderecek kuvvet namlunun ucundadır.''  kim-nerde dedi ? hatırlamayanlar, 19 Mayisi bilemez! 19 Mayisi anlayamaz! 
19 Mayıstaki TÜRK ve ATATÜRK direnişi ; Dünyaya KÜBA olmuştur, VİETNAM  olmuştur, Bosna Hersek, Venezuella olmuştur... EMPERYALİZME başkaldırı,  mazlum halkların ışığı ve yol göstericisi, HALASKARI olmuştur...Ve bu  ışıktan BAŞBUĞ ATATÜRK doğmuştur... 
Türkiye Cumhuriyetine İMAN ediyoruz mu ? Etmiyoruz  mu ? 
İMAN edenler ile, imansızların arasındaki sayısal oran ne durumda ve TC’ne imanın kabesi acaba neresi olması lazım…? Anıtkabir mi ?  1. Meclis mi ?  Bandırma Vapuru mu ?  Samsun mu ? Alacamescid camii mi ?  
Bu konuda, Cumhuriyet özdeşlerinin sayısı arttırılabilinir. 
Ama ben, TC ye iman etmişim, ediyorum ve benim TC Kabem Balıkesir ALACA MESCİD Camiidir. Tasdik veya tevsik edersiniz… etmezsiniz, o sizin bileceğiniz iş...
TC’ye İMANIN Şartlarından birisi Balıkesir’i ve Alaca Mescid Camiisi ile Samsuna çıkartma yapan Başbuğ ATATÜRK ve Balıkesir’deki (41) arkadaşını tanımaktır…
BALIKESİR’li olmaktan,  ben şahsım olarak bizzat gurur duyuyorum. İstiyorum ki ; Bütün  Balıkesirliler ! Bütün hemşehrilerim kökleriyle, ecdadıyla iftihar  etmeli ve bu iftihara uygun davranmalıdır. Bunu davranışımız için  onlarca misal, onlarca vakıa vardır. Bizden, sizden evvel büyük şeyler  yapan, mucize yaratan Balıkesirli ecdadımızı örnek alıp, bizler de daha  büyük şeyler yapmanın yollarını aramalıyız. Birisinin çıkıp ta,  BÜYÜKŞEHİR oldunuz demesiyle, Balıkesir BÜYÜK olmaz…
Ben Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü mezunu bir  Balıkesirli olarak, pek çok Balıkesirli’nin bilmediği, önemsemediği ve  özellikle yeni nesile aktaramadığımız bu konuya, neşter vuruyorum. 
15/MAYIS/1919, bildiğimiz üzere ;  İzmir’in  Yunanlılar tarafından işgal edildiği gündür, 19-MAYIS-1919 hem Başbuğ  Atatürk’ün Bandırma Vapuruyla Samsun’a çıkıp KURTULUŞ SAVAŞINI  başlattığı gün, hem de  Balıkesirlilerin  ALACA MESCİD’te 18 Mayıs 1919 da ilk toplantılarını yapıp, Kuvva-yi  Milliyeyi kurdukları, İzmir’in işgaline karşı çıkıp silahlı milli  mücadele kararını aldıkları ve CAMİİLER KIŞLAMIZ ! minareler miğferimiz  sözünü tescil ettikleri, mısralarını şaire yazdırdıkları ve İstiklal  Savaşını Balıkesir’den başlattıkları gündür.
Balıkesir, Marmara Bölgesinin antik  çağdan başlayan süreçte 13. Yy dan itibaren Türklerin 4. Yerleşim  merkezinden biri olup, tarihsel gelişiminde adı MİSYA’dır, dana sonra  KARESİ’dir…Cumhuriyet ile, BALIKESİR adını almıştır.
Balıkesir’in ilk Belediye kuruluşu Osmanlı döneminde 1864 yılında başlamış ve ilk reis GİRİTLİOĞLU ALİ BEY’dir. Son reisi ise,  İsmail OK’tur.
TC nin kabe-i mescidi dediğimiz ALACA MESCİD, yıllarca  unutulmuş veya ihmal edilmiş olsa da ; 18 MAYIS 1995 gününde, Devlet  Bakanı Ekrem CEYHUN’un yaptığı açılış ile, anıtlaştırılmıştır. O  tarihteki DYP li Balıkesir Belediye Başkanı Sami GÖKDENİZ, törene icabet  etmeyip yardımcılarından birini göndermiş ise de, DYP li bir Bakan  tarafından 73 yıllık bir ayıp giderilmiştir.  
NEDEN İMAN EDİYORUM..!
18 Mayıs 1919 günü ikindi namazı öncesinde Alaca Mescid, Belediye Reisi Keçecizade MEHMET emin Efendi’nin çağrısıyla yaklaşık (aralarında  öğretmenler, devlet memurları, eski mebuslar, gönüllü kuruluş  temsilcileri, belediye başkanı, esnaf, din adamları ve halktan oluşan) 700 kişiyle dolmuş,  okunan mevlüd-ü şerifin sonunda kalan (41) kişilik ( Belediye Reisi, Karesi Mebusu Mehmet Vehbi bey, Yırcalızade Şükrü Efendi, Hasan Basri Çantay ve diğerleri)   kahramanın başındaki Vehbi Bey (BOLAK) ;  “…. İzmir'deki  faciaların Balıkesir'in de başına gelmemesi için, acilen bir Redd-i  İlhak Cemiyetinin kurulması gereklidir. İzmir'den başlayan faciaların  Balıkesir'e gelmesi yakındır. Bu iş protesto ile, yazı yazmakla  engellenemez. Yapılacak ilhakı fiilen önlemek için, bir red-i ilhak  cemiyeti kuralım. Bu cemiyete girmek her müslümanın borcudur. Bizim  atacağımız her kurşun şark ve İslam aleminin ebedi kurtuluşuna, yoksa  ataletimiz maazallah ebedi esaretine sebep olacaktır."  Şeklinde konuşmuş, orada bulunan Leblebici Raşit Efendi’nin ;  “ Düşmanı geri döndürecek kuvvet, namlunun ucundadır.”  Sözleri  toplantının kararı KUVVA-Yİ MİLLİYE’nin kuruluş andı olmuştur. İlhakı  Red… Kabul edilmiştir. Aynı gün silahlanan (41) kahramanın önderliğinde  aynı gün milli mücadele başlatılmıştır.
Ertesi gün de, Bandırma Vapuruyla Karadenizde  olan Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun a çıkacaklar ve oradan da  milli mücadele kararını alarak Türk İstiklal Savaşını başlatacaklardır.
ALACA MESCİD’in bu kahramanları, bugün unutuldu !  Tarih yazan şahsiyetlerden çok,  tarih  yapan şahsiyetler önemlidir. Bu şahsiyetlere karşı saygı, onları yeni  nesillere taşımak, hepimiz için tarihi bir görev olduğu gibi,  ihmale gelmez bir sorumluluktur. Ben bir öğretmen olarak bu ihmalde kendimi kusurlu gördüğümden dolayı,  bu  konuya neşter vurmak ihtiyacını hissettim. Her nedense,  emperyalistlerin içimize soktuğu materyalist duygu ve düşüncelerle,  vefasızlıktan ecdadımız büyük ölçüde nasibini almış, ahde vefada da biz  alıyoruz. 
(41) Balıkesirli Milli Mücadelenin,  dolayısıyle içinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyetinin bayrak adamları  olarak tarihe geçen bu insanlarımız ve hemşehrilerimiz de  bir vefasızlığın kurbanı olarak karşımızdadırlar. Kimsenin tanıyıp bilmediği veya önemsemediği işbu (41)  TC bayrağı bu adamlar, yeni nesillere tanıtılmıyor. 
Her yıl, formaliteden 18-Mayıs larda  Balıkesir Alaca Mescid önünde yapılan (41) bayrak adamı anma programlarının ise,  sadece üç beş kişi tarafından gerçekleştirilmekte olduğunu biliyor olmaktan, hicap ve utanç duyuyorum.  
Ama asıl utancım, TC  kabesine diz çöktürmek istediklerim ; Balıkesir’ de görev yapan  BALIKESİRLİLER…Balıkesir’li sözde aydınlar, sözde bürokratlar, sözde  genel ve yerel siyasetçilerdir.
Günümüz Türkiye’sinde, Türkiye Cumhuriyeti’ne kin, nefret, öfke duyanların sayısı artmış olabilir. Ama bu artış ta ve dejenerasyonda (dejenerasyon=soysuzlaşmak demektir)  hepimizin suçu, hepimizin bir nebze de olsa, dahli vardır. Ama bu (41)  adamın torunlarının dahli, ahde vefasızlığı sanırım bizim dahlimizden,  bizim vefasızlığımızdan… daha fazla olsa gerektir.
Türkiye Cumhuriyetinide yaşıyorsak,  bu Cumhuriyetin kimliğini taşıyor ve Cumhuriyetin nimetlerinden değişik  sıfatlarımızla istifade ediyorsak, TC ye İMAN ediyorsak ;  ALACA MESCİD in yolunu, yerini öğreneceğiz…
ALACA MESCİD’in 18 Mayısını öğreneceğiz…
ALACA MESCİD’in 41 kahramanını öğreneceğiz…
Bir ülkenin ilhaka mütedair işgalindeki,  halkın reddi ilhakını, direnişini simgeleyen, emperyalizme, işgale  karşı koyan ilk kurşun değil belki ama, ilk istiklal meşalesinin  yakıldığı ALACA MESCİD i tanıyacağız, tanıtacağız arkadaş..! 
6 Eylülde kutladığımız Balıkesir’in Kurtuluşundan  daha görkemli bir şekilde Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunu, Kuvva-yi  Milliyenin kuruluşunu, Türkiye’nin işgalden kurtuluşunu görüp, ALACA  MESCİDİ Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kabesi yapacağız. Türk olmanın,  TC Vatandaşı olmanın, Balıkesir’li olmanın, Balıkesir’de siyaset  yapmanın, ticaret yapmanın hepsini geçtik nefes almanın, Milliyetçi  olmanın, Müslüman olmanın gerekliliği budur…

Devamı var…17.10.2013 NOGAYTÜRK