Yaklaşan Bandırma Depremi..Sorumlular..! (1)

YAKLAŞAN BANDIRMA DEPREMİ...SORUMLULAR..! (1)

1999 GÖLCÜK Depreminden ders almadık. Şimdi ; 2023 K.MARAŞ Depreminden, ders alacak mıyız ?

TBMM (Yasama organımızdır) Depreme hazırlık konusunda, 1959 yılında Doğal Afet Kanunlarını çıkarmış ; Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun...Kanun No: 7269...25/05/1959 Tarihinde yasallaşmış. Ama, o tarihten sonra Türkiyemizin yaşadığı doğal afetlerde kısmen uygulanmışsa da, bugün için kadük kalmış ve güncellenmemiş ve aslında uygulanmıyor. Yani; Doğal Afetler konusunda yeterli kanunlar ve bu kanunlara dayalı çıkarılmış genelgeler ve yönetmeliklerimiz var mı ? Var !

Kanun ; Devletin yetkilileri Vali ve Kaymakamlara (Hükümet edenlere) diyor ki ; eğer bir felaket, bir doğal afet meydana gelirse ; 18-25 ve 18-65 yaş arası tüm yurttaşları afetle ilgili görevlendirebilirsin ve çalıştırabilirsin. Yani eleman, kadro v.s aramayacaksın ! Sen gerekiyorsa, bedeli sonra ödenmek üzere bütün taşıtlara, araçlara, makinelere el koyup, bunları kullanabilirsin. Yetmiyor diyor ki sen hiçbir kayda ve merasime tabii olmaksızın tedavi, kurtarma, yedirme ve giydirme ve barındırma gibi işlerde bu işlerin gerektirdiği acil satın almaları ve kiralamaları da yapabilirsin. Yani savaş ve seferberlik şartlarındaki bütün yetkiler Devlet görevlilerine verilmiş. Bu görevlendirmeye, sadece vali ve kaymakamlar değil, muhtarlar değil, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi bütün Bakanlar da dahil. Hükümet de dahil. Adında TC yazan, bütün Devlet Kurumları dahil.

2023 K.MARAŞ DEPREMİNDE bu devleti ve kurumlarını, gereği gibi gördük mü ? Göremedik mi ?

KIZILAY a gelirsek ; 11/06/1868 de Mecruhin ve Mardayı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti (Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti ) adıyla kurmuşuz. 1877 de Osmanlı Hilalihmer Cemiyeti adına çevirmişiz. TC kurulduktan sonra da 1935 yılında Türkiye Kızılay Cemiyeti ne dönüştürmüşüz. KIZILAY adını, Atatürk vermiştir. 1947 de de Türkiye Kızılay Derneği adıyla devam ettirmişiz. Cumhuriyetin bütün doğal afetlerinde en yüksek görev ifa eden KIZILAY, daha sonra ülke sınırları dışına da taşarak, Somali, Nijerya, Afrin gibi sınırdışı yardım operasyonlarını yapmış ve afetsiz günlerde görevi gereği mühimmat ve yardım malzemelerini depolamıştır. ( 2023 te depolarında çadır bulunmayan, ilk yardım ve kuru gıda bulunmayan KIZILAY, soru işareti oluşturmuştur.)

AFAD ; Kızılay ın yetkilerinin adeta devredildiği bir devlet kurumu olarak ; 5902 Sayılı Kanunla ve 17/06/2009 Tarihinde Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı adıyla ( AFAD) kurulmuştur.

KANUN MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulması, teşkilatı ile görev ve yetkilerini düzenlemektir. Başbakan, Başkanlıkla ilgili yetkilerini bir bakan aracılığı ile kullanabilir.

(2) Bu Kanun ; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması hususlarını kapsar.

2023 6 ŞUBAT ın da, 10 ili ve 13,5 milyon vatandaşımızı etkileyen, bugüne göre 30.000 aşan can kaybının yaşandığı DEPREM de, AFAD işbu görev ve yetkilerine rağmen, en başta koordinasyonu sağlayamamış ve can ve mal kayıplarının artmasında sorumlu görülmüştür.

KIZILAY, AKUT, UMKE, AFAD gibi kuruluşlarımız ve Çevre Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi kurumlarımız etkisiz kalınca, yaşadığımız doğal afetin bedeli ağır olmuştur. Böyle devam edersek, ödeyeceğimiz bedeller, daha da ağır olabilecektir.

BELEDİYELER... Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ise ; 5393 Sayılı, 03/07/2005 Tarihli kanun ile belirlenmiştir. Belediyelerin doğal afet olduktan sonraki görevlerinden ziyade, deprem ve sel felakatleri olmadan önce kanunla aldıkları yetki ve sorumlulukları vardır. Belediye kadrolarında bu nedenle ; Şehir Plancıları, Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri gibi liyakatlı isimler çalıştırılmaktadır. Önemli olan da budur....

Dere yataklarına, alivyon toprak zemine, fay hatlarının üzeri gibi yerlere imar ve yapılaşma yaptırmamak, deprem riskleri doğrultusunda yapıları depreme dayanıklı imal ettirmemek Belediyelerin görevi ve sorumluluğunda olup, bu sorumluk Belediye Meclisinde, Fen İşleri ve İmar İşleri Müdürlüklerinde, İmar Komisyonlarında ve en başta da, Belediye Başkanındadır.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesinin, Siyasi Partilerin, Sivil Toplum Kuruluşlarının Mimar ve Mühendisler Odası gb, Siyasi Partilerin de... Doğal Afetler öncesi ve sonrasında yapacakları vardır ve bunlar kanunlarla, yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Onların eleştirisini de, ileride yaparız !

DEPREM ÖNCESİNDE YAPMAMIZ GEREKENLER...

Vatandaşları ve Kurumları bağlayan zorunluluklar, kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Vatandaşların büyük çoğunluğu uymamış olabilir ama Hükümet ve Devlet de UYUN diyerek uydurmamıştır. Lakin bu kanun yönetmelikler, başka bir kanun çıkararak veya başka bir yönetmelik çıkararak güncellenebilmektedir. TBMM ve HÜKÜMET ler, sık sık çıkardıkları İMAR AFLARI ile, deprem yönetmelikleri doğrultusunda imal edilmesi gereken yapıları AF etmişler ve üstüne de işbu kaçak yapılar için para almışlardır. 21 yıllık AKP Hükümetleri dönemindeki imar aflarının sayısı 7-8 adettir ve bu aflarla, örneğin deprem bölgemizdeki yapılan 294.000 adedi af edilmiş, yönetmelik dışı imalatlar ruhsatlandırılmıştır. 2023 Depremi ve verdiğimiz zayiat karşısında, öncelikle İMAR AFLARI ve bu affı veren TBMM ve Hükümet sorumlu tutulacaktır. Hele BELEDİYELER, zemin etüdlerini doğru yapıp, gereğini yapmadıkları için...hele Yapı Denetim Firmaları kağıt üzerinde denetim raporu düzenleyip yapının önünü açtıkları için...gün gelecek yargılanacaklardır. Projelerini denetlemeyen mimarlar, mühendisler...önce projeye uygun kolonları dikip sonra bunları keserek yapıların altını ticarethanelere çevirenler, müteahhitler... sizler de yargılanacaksınız da, giden canların ve maddi kayıpların karşılıklarını, ödemeden sizlerde 2 metre kefenle ölüp gideceksiniz !

BANDIRMA DEPREMİ ve BANDIRMA BELEDİYESİ...

Beklenen Marmara Depremindeki sismik boşluk, Bandırma körfezindedir ve kırılacak Kuzey Adadolu Fayının etkileyeceği faylar; Bandırma Fayı, Edincik Fayı, Sinekçi Fayı, Sarıköy Fayıdır. Fay haritasına bakınız... FAYLAR üzerindeki yapılaşmalara şaşırmanız, gerek değil mi ? Gönen Fayını, Manyas Fayını, Biga-Çan Fayını, Akçapınar Fayını, Gündoğan Fayını, Yenice Fayını...komşu ilçeler Karacabey, M.Kemal Paşa Fayını saymıyorum bile...Her FAY çizgisinin altında hareketli ve kırılmaya hazır kütleler var ve bunlar ama bugün, ama yarın, ama öbürgün hareketlenecek ve bu diri faylar kırılacaktır.

DEPREM FAY HARİTASINI, 6 Dereyi ve yatağını, vatandaşlarımız bilemeyebilirler ama Belediyeler, ama yapı yapacaklar bilmesi gerekir değil mi ? Bir şehir plancısı, mimar, mühendis BEN BUNLARI BİLMİYORUM diyemez. Belediyeler öncelikle zemin etütdlerini yapacaklar, o zeminlerdeki inşaaların riskini tespit edecekler ve bu riski karşılayacak tedbirlerle ancak, imara ve iskana izin vereceklerdir. https://www.gercekbandirma.com/bandirmanin-dere-yataklari-nerede

35 Senedir, Susurluktan gelip Bandırmada yaşıyor olmama göre ; Hasan SUR ile ANAP 3 dönem, akabinde 1 dönem SHP, 1 Dönem DSP, 1 dönem DYP, 1 dönem AKP, 3 Dönemdir de CHP li Belediyelerle yönetiliyoruz. Yarım asra yaklaşan yerel yönetim tablomuza göre ; GÖNEN Depremi, MARMARA DEPREMİ gibi afetleri yaşamış ve özellikle, 1999 dan sonra yeni Deprem Yönetmeliğine uygun imar ve iskanlar söz konusu olduğu halde, Bandırma Belediyesi... bünyesindeki Şehir Plancılarılarının, partilerin gönderdiği ağır top siyasetçi bakkal-kasap-manav-müteahhit gibi meclis üyelerinin sayesinde, meclis üyelerinin parti kararı diyerek parmak kaldır-parmak indir şeklindeki çalışmaları ve müteahhit Belediye başkanları sayesinde... sadece rant için şehrin yanlış yapılaşmasına göz yummuş ve daha önceki tarım alanları, alivyon topraklar üzerine, Bandırmada şimdi yok olan 6 dere yatağına göz göre göre imar ve iskan vermiş, olası Bandırma Depremindeki yıkım ; bile bile, göz göre göre hazırlanmıştır. İmar Afları da cabası olmuştur. Daha önceki Askeri alanlara, Malta Deresi dediğimiz dere yatağına yapılan imarlar Bandırma ya ihanet, gelecekteki ölümlere ve yıkımlara da vebal konumundadır. Paşabayır mevkii, Yeni Mahalle mevkii yüzyıllar öncesinden askeri alanlardı. Askerler oralarda yapılaşmadı ! Neden diye düşünmeden, o alanların imara açılmasının adı sadece ranttır. RANT kelimesini, önceki İmar komisyonu başkanlarından biri : BU RANTI SANA NEDEN VERELİM ? demişti de, RANT işlerine şimdi şimdi... aklım ermeye başladı. https://www.gercekbandirma.com/bandirma-malta-dere-projesi-boguldu

AKP li müteahhit Belediye Başkanımız Recep ERAYDIN döneminde ki ; 2007 yılında Belediye Meclisinde de okunan BANDIRMA DEPREM SENARYOSU ve RAPORU...ibretliktir. Olası Bandırma Depreminde ; o tarihe göre ; Bandırma ilçe genelindeki 20 bin 400 adet binanın 277 adeti ağır hasar, 3 bin 910 adeti orta hasar ve 4 bin adeti ise hafif şekilde hasar görebileceği, ölü sayısının 831 ile 2 bin 770 kişi arasında değişirken, 8 bin 300 insanın ise yaralanacağı sonucu ortaya çıkmıştı. Depremde evleri hasar gören 20 bin ile 25 bin arasındaki insanın ise açıkta kalacağı tahmin edilmişti. Bu tahmini rakamları şimdi en az 3 kat arttırın. Peki Belediye yıkılması kesin veya muhtemel yapılara niçin planlayıp imar vermiş, niçin iskan vermiş sizce ? Bandırma da denizden gelebilecek tsunami alanında, fay hatları üzerinde verilen yüksek katlı inşaat ruhsatları, Cumhuriyet Meydanındaki eski yapıların ticari amaçlara uygun değiştirilmesi gibi olaylardan, bu yapılaşmalardan rant elde edenler ( Arsa sahipleri, müteahhitler, yapı sahipleri, Mimar ve mühendisler, Belediye), varsayılan Deprem zayiatlarında, bu kayıpları tazmin edebilecek mi, ölecek insanları geri getirebilecek mi peki ? Düşünün ki bir otelin merdivenleri yok edilmiş ve sadece asansörle inilip çıkılıyor !

Giriş veya alt katlarda kolonları kesilerek ticari amaca uygun hale getirilmiş yapıların tespiti için, o yapılarda oturanların acilen Belediyeye dilekçe verip, yapı denetimini istemeleri lazım.

Bandırmadaki devlet ve ssk hastaneleri kapatılıp, yeni kurulan Devlet Hastanesi de, MALTA Deresi üstünde olmakla, eski tarım alanı olmakla... büyük risk altında. 14 yıl kaba inşaat olarak beklerken kolonlarındaki, temellerindeki demir çelik korozyona uğramış bir hastane binasından bahsediyoruz. Hastanemiz risk altında ve göçlendirme çalışmaları dahi yapılmadı. KOLON ve dayanıklılık ölçümlerinin sonucunu bilmiyoruz. Bunu da, ayrıca yazacam !

Bu yazımın devamı (2) olarak, bugünkü Müteahhit Belediye Başkanımızın, müteahhitlerle dolu Belediye Meclisi ile, Bandırma’yı DEPREM e nasıl hazırladığını veya hazırlayamadığını ve bu konuda görev ihmali ile suistimalini yapan siyasi partileri yazacam...Öleceksek, neden ve kimlerin yüzünden öldüğümüzü bari bilelim değil mi ? Esen kalın desem de esen ve moral rahatlığı içinde değilsiniz...

YAKLAŞAN BANDIRMA DEPREMİ... Hoşkalın efendim. 13/02/2023 NOGAYTÜRK

Yarın ; YAKLAŞAN BANDIRMA DEPREMİ...SORUMLULAR..! (2)

13-02-2023/RAMAZAN NARİN /BANDIRMA