Dijital Yeni Dünya Düzeni Devrimi İle Sosyalizm'e Doğru

Mehmet Leventoğlu

Dünyada olan biteni ilgiyle izlerken anladığımı anlaşılır bir şekilde aktarmaya çalışayım. 

Bildiğimiz klasik tanımları bir kenara bırakıyoruz..

Eski Çağ,Orta Çağ,Yakın Çağ, Yeni Çağ vs tanımı yok..Tekamülle evrimleşerek canlı dünyanın hakimi olan ilk insanlığın var oluşundan  bugüne kadar olan sürecin  safhaları yeni tanımlamayla şu.

1 - Avcı Toplum çağı = TOPLUM 1,0

2- Tarım Toplumu Çağı = TOPLUM 2,0

3 - Endrüstriyel  Toplum Çağı = TOPLUM 3.0

4- Bilgi Toplumu Çağı = TOPLUM 4,0 ..Ve İçinde bulunduğumuz zaman dilimi içinde  şimdi geçiş sancısını yaşadığımız 

5 -Akıllı Toplum Çağı = 5.0

Bu noktada  beynini yeniliklere kapatanlara ismini anımsayamadığım düşünürün  ünlü  sözünü hatırlatmam gerekiyor. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir onun haricinde herşey değişir. Değiştim deseniz de yeni bir değişime hazır olun. 

**

Karl Marks ve Frederic Engels Endrüstriyel toplum çağıyla devreye giren  Kapitalizmin süreçte yaşayacağı krizlerle geçireceği zorunlu aşamalarla Sosyalizm'e gideceğini  ve akabinde Komünizme varılacağını bilimsel olarak açıkladı . Cerrah yazarımız Sinan Beyhan  kardeşiminde sohbette dile getirdiği mizansen  gibi ; Avcı toplum döneminde  bir bahçenin etrafını çevirerek "burası bana aitdir" diyerek başlayan mülkiyet tutkusu sınıfları üretti ve o gün bugündür sınıflar devam ediyor. Lenin'in pratiğinde zor kullanarak iktidarın üretenlere yani işçi sınıfına  devredilmesiyle denenen Sovyetler yani Şuralar Birliği sonuca kestirmeden gitmek isteyen  bir denemeydi  güzel kazanımlar olsa da yürütülemedi dağıldı.. Mao'nun Çin'de yine zor kullanımla ele geçirilen iktidar deneyimi ise bir şekilde devam ediyor ve yaşanan  çok zor yıllardan sonra  küresel sermaye odaklarıyla el ele vererek oluşturulan ekonomik güçle  varlığını oldukça güçlü bir şekilde koruyor.. 

Sosyalizm bu anlamda sınıfsızlaşma aşaması. Yaşadığımız bu  zaman diliminde geldiğimiz nokta ise "Toplum 5.0 Çağı" öncelikle dünyada vahşi kapitalizmin berbat ettiği  toplu ekonomik kalkınmayı dengelemek ve sosyal sorunları çözmek isteyerek kapitalizmin yaşadığı krizi kazanım aşamasına çevirmek istiyor. Toplum 5 0 Çağı'nın öncülüğünü yapay zeka desekli bilim ve teknolojinin hakim olduğu "yeni bir toplum yaşamı" gerçekleştirebilecek.

*

Böylece Bilinen Dünya tarihi 5. aşamaya gelmiş oldu.

Bugün itibariyle televizyonlarda neredeyse tüm kanallarda ortak canlı yayınla izlenen  ve sonucu önceden yazılmış ABD seçimlerinde kimin kazanacağı da aslında belli. TOPLUM 5.0 'in uygulama gücü Küreselci Güç Odakları olarak vitrine koyduğu kimlik Biden'dir. Olmazsa da işler yine yürüyecek. Küreselci hakim gücün merkez dinamiği  Çİn 'dir. Çin vasıtasıyla ABD'ye bağlı olmadan bağımsız bir güç elde eden uluslarüstü küresel sermaye  gücü sınırların olmadığı  yeni dünya düzenini isteyen güçtür.  İşin siyasi kompozisyonunun değerlendirmesini çokça izleyecek okuyacaksınız ben sizi yazıdan koparmadan Toplum 5.0, nedir onu basitçe anladığımı  aktarmaya çalışmaya devam edeyim.

TOPLUM 5.0 ÇAĞI''nı rutin günlük yaşantımızı ,elektronik alanla, robotlarla birlikte yaşamın entegre edildiği “süper akıllı toplum” çağı olarak anlayacağız. Biz yaştakilerin çoğu bu aşamayı yaşarken ne olduğunu anlamadan göçüp yaşamın başka bir evresine geçerken orta yaş ve genç  kesimi geçiş sürecini birebir yaşayacak.Toplumsal sınıflar aşağıdakiler yukardakiler farketmiyor herkes bu trende.

*

Toplum 5.0'in öncelikle ve özellikle çözmesi gereken hedefleri şöyle: Gelişmiş ülkelerde devlete ve şirketlere büyük bir maddi yük külfeti getiren yaşlanan dünya nüfusuna karşı çözümler geliştirmek bir. İkincisi  elektronik  dünya ile  içinde yaşadığımız gerçek dünyanın beraberce işler hale getirilmesi örneğin ak deyince akan çeşmeler, elektrikli robot pilotlarla yönetilen araçlarla sınırsız ulaşım, açıl denince açılan kapılar ,sadece göz merceğinin okunarak kripto paralarla ödemelerin yapılacağı özel ve ticari yaşam, çalışma saatlerinin düşürülmesi değil kaldırılması hedefinde robotların yaşamın ve üretimin merkezine alınması...Evrensel İnternet hizmetiyle özgür  toplumun ortak çıkarları gözetilerek faydalanma anayasasının oluşturulması, İnsan yaşamını olumsuz etkileyecek tüm  Çevre kirliliği ve doğal afetler için yapay zeka ve robotik çözüm yolları üretilmesi.

Şimdi  bu noktada bildiğimiz bir gerçeği ifade edelim. Her devrim aşaması eskinin çöpe atılması olduğu için sancılıdır. Ve her kim ben devrimciyim yenilikçiyim dese de bilinçaltımızda muhafazakarlık virüsü hakimdir. Ve de bu sancılı geçiş dönemi bize denk geldi ceremesini biz çekeceğiz. Özellikle yoksul ve dar gelirli  yoksul kesimler. Üstelik inanç ve bağnazlığın içine düşürüldüğü bilinç seviyesinden bir küçük taviz vermeyecek fundemental anlayışın içine düşürülmüş kitlelerin varlığı en büyük handikap olarak ciddi direnç . 

 Toplum 5.0’ın geliştirilebilmesi için yıkılması gereken paradigmaların başında neler yer alıyor kısaca onlara bakalım.  Genellikle egemen sınıfların hizmetine tasarlanmış Klasik Hukuk sistemi. Elektronik dünyaya ve  dijitalleşmeye geçişte henüz pratik yaşama yetecek üretim eksikliği. Örnek klasik okullar kalkacak eba uygulaması gibi pilot projeler uygulamaya konuluyor ortada bilgisayar yok!  Klasik eğitimlerin dijital dünyanın gerektiği eğitimler verilemediği için  yeterli Kalifiye personel eksikliği.. Muhafazakarlığın ezberlerine dayalı Sosyo-politik  kabulller ve önyargılar ve bunları değiştirmek isterken yaşanacak toplumsal direnç..İlk aklıma gelen ve mutlaka aşılması gereken eksiklikler ve paradigmalarımız bu. Fikir jimnastiği olarak anlayın.

Koronovirüs Pandemisi  yeni dünya düzenine geçişte projelendirilen bir çalışma olduğu kuşkusuz. Kitleleri korkutarak, istenilenleri gönüllü yapmaya alıştırmak için bir başka yöntem bulamazdınız. Sürecin ne olduğunu artık aklı başında olan herkes farkında. Tanınmış popüler kimlikleri Covide yakalatmak olmadı öldürmek, popüler mekanları korona  bahanesiyle kapattırmak  ve subliminal mesajlarla korkuyu değişimle eşleştirmek. Dünya’yı dizayn etme alıştırmalarında eskinin  resetlenmesi tabiidir ki kolay olmayacak. Evrensel Maaş Sistemi uygulamasının ulus devletler içinden başlamak üzere öncelikle gerçekleştirilmesi gerekiyor.  Yaşamını sürdürme garantisini almayan kitlelerin her an sosyal patlamalara yol açabileceği  örnekleri tarihte yaşanmış çıplak gerçek ise bu önemli bir madde. Hemen herkesin  Dünyanın her yerinde sağlık sektöründe örneğin  hızla yaşlanan üretmeyen nufüsün  giderek artan tıbbi ve sosyal güvenlik giderleri ve taleplerini optimum seviyede sağlanması da bir başka önemli madde. Şehir hastaneleri kimliği altında başlatılan projelerin bu sürece bağlı olduğunu düşünüyorum.  Nitekim Pandemi süreciyle başlayan evde bakım  önerileriyle  tedaviyi de içeren tıbbi veri kullanıcıları ile bakım kayıtları arasında bağlantı ve bilginin  paylaşımıyla çok büyük rakamlara ulaşan sağlık bütçeleri  uzaktan bakım hizmetlerinin uygulamaya alınmasının anlamı Hastane ve diğer bakım tesislerinde yapay zeka ve robotların kullanılmasıyla kendini kendin tedavi et sürecine gidilmesi sorunları çözme şansı veriyor.

Hemen her işkoluna yönelik yeni öneriler olacak ama  para işlemlerinin dijital ve  blockchain kripto kullanmak suretiyle nakit paranın olmadığı bir yeni dünya düzenine geçeceği kesinleşti. Burada sistemi kontrol altında tutmak isteyenlerin başıboş özgür oluşumların arasındaki savaş  halen yaşanıyor . Bugün alışverişimizde cebimizdeki karta yüklenen dijital para ile temassız ödeme aşamasıyla tanıştığımız süreç aslına daha  işin en ilkel başlangıç aşaması  olarak düşünün. Jack Derrida'nın önerdiği REKONSTRÜKSİYON önerisi işte böylece  zorunlu olarak pratiğe yavaş yavaş geçiyor. Yani mevcut tüm yapıyı sıfırlayıp yeniden inşa etmek. Bu geçişlerde atılan her adımın Sosyalizme giden yolda küçük adımlar olarak görüyorum.  
Sonuç olarak her kişinin her şeyin  birbirine digital entegrasyonla bağlanacağı bir dönem olan TOPLUM 5,0 ÇAĞI  nı ıskalamamak da yeni nesil için çok önemli..Çünkü anlaşıldı ki şimdinin yaşlılarına bu çağda yer yok. Bunu ismini burada andığım için kızmayacağını bildiğim ve klasik telefonundan android telefona geçmeye maddi olarak değil duygusal olarak direnen yazarımız Yaşar Kırbıyık (hocam) örneğinde net görüyorum.  Toplum 5,0 a hazır olan nadir ülkelerde Koronavirüs tedbirlerinine gerek duyulmadığını farketmenizi de özellikle  isterim. Örnek Japonya ,İsveç, İsviçre..Direnç ne kadar yüksek olacaksa kısıtlamalar  ve tedbirler o kadar sıkı olacak çünkü  değişim asla bir anda kabul görmez bu çok uzun zaman alabilir,önemli olan iyi bir gözlemci olmak ve hayata kendimizi hazırlamak.

05-11-2020  - MEHMET LEVENTOĞLU/BANDIRMA