Hayatın Başlangıcı Ve Evrim -1

HAYATIN BAŞLANGICI ve EVRİM.-1

Hangisi önce geldi, tavuk mu yumurta mı? Bu çok sorulan bir soru,ama asla yanıtlanamaz.Nedeni ise '' Tavuk yumurtadan ,yumurta tavuktan oluşur,'' vs,diye zaman içinde bitmez tükenmez bir geriye doğru gidiş değil bir şekilde geriye giderken biriken küçük değişikliklerin tavuğun tavuk olmaktan çıkıp ,yumurtanın da yumurta olmaktan çıkması kuşkusuzdur.Bir milyar yıl geriye doğru tavuğun SOY AĞACINI incelediğimizde ,tüylü kardeşimizi hayal bile edemeyeceğimiz bir şekilde adına ''Tavuk '' diyemeyeceğimiz okyanusta yaşayan toplu iğne başı kadar küçüklükte bir canlı ile karşılaşabiliriz.Aynı şekilde kendi soyumuzu da çok gerilere gidersek eğer,aynı durumla karşılaşabilir miyiz diye de sormak gelir aklımıza.

O HALDE BİR BAŞLANGIÇ OLMASI GEREKİR.

Bunun için önce ilk canlının nerede  meydana geldiği sorusunun yanıtını aramış  bilim adamları.

1-İlk canlılık Dünyaya diğer gezegenlerden SPOR ya da Tohum larla gelmiş olabilir mi? Bunun bugün için geçerliliği yoktur.Çünkü bugün hiçbir canlı uzayın olumsuz koşullarına dayanıp Dünyaya gelemez.Kaldı ki bu görüş diğer gezegenlerde canlının nasıl oluştuğunu da açıklayamaz.

2-O halde ilk canlılık Dünyada oluştu.Hayatın dünyada oluştuğunu şu şekilde anlayabiliriz.

*Virüs ve Bakteriler gibi ilkel canlıları incelemekle,

*Hayatın başlangıcına yol açan KİMYASAL EVRİMİ Laboratuvar koşullarında gerçekleştirmekle.

İNORGANİK EVRİM NEDİR?

Yıldızlar,gezegenler ile bunların yeryüzü şekillerini evrenin kimyasal bileşiklerini ve bunların değişim evrelerini inceleyen Evrim koludur.

ORGANİK EVRİM NEDİR?

Bu gün yaşayan canlılar ile fosil formlar arasında ayrıntılı yapısal karşılaştırmalara,eskiden yaşamış türlerin ortaya çıkış ve yok oluş sırasına,türler arasındaki FİZYOLOJİK ve BİYOKİMYASAL benzerlik ve farklılıklara,günümüz BİTKİ ve HAYVAN türlerinin KALITSAL özelliklerinin analizine dayanır.

YILDIZLARIN ve DÜNYANIN OLUŞUMU.

İlk canlının oluşumunu anlayabilmek için önce bu konuya değinmek gerek.Bir çok görüş olmasına karşılık en ilgi çekici Teori KANT-LAPLACE Teorisidir.20 milyar yıl önce Evrenin bir yerinde (H2)= hidrojen bulutu belirir.zamanla Hidrojenler Helyuma dönüşür.Isı yükselir.nükleer reaksiyonlar sonucunda yoğunlaşan kütle parçalanır,GALAKSİLER oluşur.Güneş sistemi de bunlardan biridir.

Dünyamız ise bunlardan kopan H2 toz parçalarından 4.7 Milyar yıl önce oluşmuş bir gezegendir.Dünyanın yapısındaki 92 doğal elemen H-He-Carbon ve diğer elementlerin oluşmasıyla ,ağırlar merkezde,hafif elementler ise yukarılara doğru,gaz halindekiler de atmosferi oluşturur.Serbest O2=Oksijen yoktur,bileşikler halindedir.Zamanla uzayın soğukluğundan Dünyada bir soğuma başlamış olmalıdır,karalar çıplak,okyanuslar sıcaktır.Bu gün bile Dünyanın merkezindeki elementler eriyik haldedir.(Mağma). Volkanık püskürmeler ve sıcak su kaynakları bunun kanıtıdır.

BİR BAŞLANGIÇ OLMALIDIR dedik.NASIL ve NEREDE?

Bu konuda Biyologların ortak görüşü HETEROTROF Hipotezidir.Yani ilk canl Dünyada oluşmuş ve HETEROTROFTUR.Yani kendi besinini yapamayan ilkel TEK HÜCRELİ CANLIDIR. Çünkü tüm biyokimyasal gerçekler bugün canlıların yapısını oluşturan maddelerin (elementler) Dünyanın yapısındaki elementlerden oluştuğunu gösterir.Ölen canlıların yapısındaki bu elementler toprağa karışır oradan diğer canlıların yapısına katılır.Yani devirli olarak kullanılır.Örneğin şimdi C6H12O6=Şeker(Glikoz) yapısındaki kullandığımız C=Karbon neden Dinozorların solunumla havaya verdiği CO2=Karbondioksit olmasın?

Bu gün Dünyada Hayvanların yapısında 21 Element,Bitkilerde ise 20 element organizmalarının yapısını oluşturur.Bitkilerde sadece F=Floür yok.Flor diş yapısında bulunur.Canlı yapıyı oluşturan elementler ve İNSANDA bulunuş oranları:

H-B-C-N-O2-F-Na-Mg-P-S-Cl-K-Ca-Mn-Fe-Co-Cu-Zn-Se-Mo-İyot. elementlerinin bedenimizde ki oranları şöyledir.

C(Karbon)--------% 18.5

H(hidrojen)-------%9.5

O(oksijen)---------% 65

N(azot)-------------% 3.3

Ca(kalsiyum)-------% 1.5..............Görüldüğü gibi çok önemli bu elementler canlı yapısında çok bulunur.ancak diğer elenemtler az olsada önemlidir.Örneğin Fe (demir) kanda hemoglobinde oksijen taşıyıcı ve diğer önemli görevlerde..B(bor) bile insan yapısında bulunur.

Buna göre, İLK CANLININ Dünyada bulunan fosil kanıtlardan ,Dünyanın yapısındaki bu maddelerden DURGUN SULARDA.TEK HÜCRELİ olarak 3.2 milyar yıl önce meydana geldiği.kendinden önce KİMYASAL EVRİMLE oluşmuş ORGANİK Molekülleri besin olarak kullandığı.ve zamanla uzun ve ağır süren bir EVRİM ile günümüze değişik türleri ile evrimleşerek gelindiği düşünülür.Ancak bunlar gözle görülmediği için şimdi bu görüşler TEORİ aşamasındadır.Ama doğruluğu da sürekli kanıtlanmaktadır.

Bu gün Dünyada 10 Milyon tür canlı yaşadığı tahmin edilir ancak Bİyoloji bilimi bunların ancak 1.5 milyonunu inceleyebilmiştir.

Şu unutulmasın.3 Milyar yıldan bu güne gelinen canlılıkta..her canlı yaşar -ölür yapısındaki maddeler diğer canlıların yapısında kullanılır.,Ölümsüz olan ise canlının GENETİK BİLGİSİNİ taşıyan DNA (bazı canlılarda RNA) molekülüdür.Yani olay bir BAYRAK YARIŞINA BENZER.BAYRAĞIN DNA OLDUĞU BU YARIŞTA ATLETLER CANLI TÜRLERİDİR.

ALİ GÜN - BANDIRMA 27-07-2017