Mangalda Kül Bırakmayanlar!

MANGALDA KÜL BIRAKMAYANLAR!
Bir zamanlar "Sodom" diye bilinen bir ülke varmış. Bu ülkede, erkekliğin ölçüsü, mangalda kül bırakmamakla ölçülürmüş.Yaman erkek olanlar, "mangalda kül bırakmaz!" diye övülür ve itibar
görürlermiş. Ben, bu ölçü sistemini yeni öğrendiğime göre, belki bilmeyenleriniz var diye bu kadar dil dökmeye çalışıyorum !
Efendim, erkekliği ölçülecek erkek, muayene odasına alınmakta ve pantolonu çıkartılmaktadır. Yerde, kül dolu bir kömür mangalı bulunmaktadır. Erkeklik derecesi muayene edilecek olan kişi,
iskemleye oturur gibi mangalın üzerine çömelmekte ve hekimin, "Osur!"  demesiyle verilen emir yerine getirilirmiş! 
Sağlam olan erkekler,'' osurunca! ''  mangaldaki  kül, yapılan eylemin rüzgarı ile savrulmaktadır. Erkek ne denli erkekse, o denli kül dışarı savrulmaktadır. Külün savrulması, erkekliği sıkılığı ile doğru
orantılı sayılırmış. 
Erkeklik muayenesinde, tam numara alan erkekler' ''osurdukça!'' mangaldaki  bütün külleri uçup savurtuyorlarmış...
Bu erkekler, '' mangalda kül bırakmaz!" diye övünmekteymiş. Ancak, zamanımızda bu "Osuruk!" sözcüğü, müstehcen sayıldığı için kullanılmaz olmuş  ve yalnızca "mangalda kül
bırakmaz!" diye erkekler övülür olmuş. 
Yıllar yılları kovalamış Sodom denilen ülkede   insanlar, neyin görgü kurallarına uyup uymadığını öğrenince , çok kişi artık "Mangalda kül bırakmaz!''sözünü son zamanlarda alay etmek için kullanmaya başlamışlardır.
Aziz Nesin'in, "Büyük Grev" kitabından aktarmaya çalıştığım "Mangalda kül bırakmaz!" deyimi, bildiğiniz gibi güncel hayatımızda da  her zaman kullandığımız anlatım biçimidir.
Örneğin, lafa gelince herşeyi yapabilirmiş gibi konuşanların çok olduğu ülkelerde, hele hele "At martini Debreli Hasan..."  türküsünün söylendiği yerlerde, çok atıp tutan kişiler için, "Mangalda kül
bırakmaz!"  deyimi çok kullanılmaktadır.
Muayene kısmını es geçersek, günümüzde; "Mangalda kül bırakmaz!" deyimine uygun kişiler var mıdır?
Gülmeyin; vardır değil mi? 
Mesela mı? 
Aman aman, isim falan istemem, hele hele adres hiç göstermeyin. Yoksa yanlış anlaşılır, başınız belaya girer...

02.12.2020